Irena Sarnowska-Giefing

Main Article Content

Karol Zierhoffer

Abstrakt

Occasional text.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Zierhoffer, K. (2014). Irena Sarnowska-Giefing. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (27), 9-10. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psj/article/view/634
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Karol Zierhoffer, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Emerytowany profesor zwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; za wybitne osiągnięcia naukowe uhonorowany Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis. Zainteresowania naukowe: historia języka polskiego, onomastyka polska (zwłaszcza toponimia). Autor wielu monografii onomastycznych, m.in. Polska a Europa w świetle nazw geograficznych (wraz z Zofią Zierhofferową).