Motywacja w procesie tworzenia chrematonimii marketingowej

Main Article Content

Artur Gałkowski

Abstrakt

The paper presents different notions regarding the general functioning of motivation dur­ing the process of formation of proper names. Making use of the specific methodological key, the analysis moves to the marketing chrematonymy and concentrates on it. The author distin­guishes several types of motivation in the marketing chrematonymy area, including the con­ceptual motivation, the interonomastic motivation, the associative-connotative motivation, the formal-creative motivation and finally, the cultural motivation, which plays the principal role in this statement. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gałkowski, A. (2014). Motywacja w procesie tworzenia chrematonimii marketingowej. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (27), 63-72. https://doi.org/10.14746/psj.2014.XXVII.5
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Artur Gałkowski, Uniwersytet Łódzki, Katedra Filologii Romańskiej

Profesor, kierownik Zakładu Italianistyki w Katedrze Filologii Romańskiej. Zajmuje się językoznawstwem włoskim, francuskim i polskim, w szczególności onomastyką. Tu zaś koncentruje swoje zainteresowania wokół zagadnień dotyczących chrematonimii i teoretycznych ujęć zjawisk onomastycznych, również w konfrontacji z innymi dyscyplinami językoznawczymi.

Bibliografia

 1. Blanár V., 1996, Teória vlastného mena (Status, orgánizacia a fungovanie v spoločenskej komunikácii), Bratislava.
 2. Cieślikowa A., 1994, O motywacji w onomastyce, „Polonica”, nr 16, s. 193−199.
 3. Dokulil M., 1977, Status tzv. vlastních názvů, „Slovo a slovesnost”, nr 38, s. 311−319.
 4. Gałkowski A., 2011, Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim i francuskim, wyd. 2, Łódź.
 5. Grodziński E., 1986, O istocie imion własnych, w: Nazwy własne a wyrazy pospolite w języku i tekście. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Onomastycznej w Opolu-Szczedrzyku 12−13 X 1984 r., red. H. Borek i S. Kochman, Opole, s. 97−108.
 6. Harvalík M., 2012, Ke specifičnosti propriální slovotvorby, w: W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi, red. I. Łuc i M. Pogłódek, Katowice, s. 211–216.
 7. Knappová M., 2000, Obchodní jméno jako fenomén jazykový a sociologický, w: Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze, red. M. Czachorowska i Ł.M. Szewczyk, Bydgoszcz, s. 123−131.
 8. Koss G., 1981, Motivationen in der Warennamengebung, w: Proceedings of Thirteenth International Congress of Onomastic Sciences. Cracow, August 21−25, 1978, red. K. Rymut, Wrocław−Warszawa−Kraków−Gdańsk−Łódź, s. 665−672.
 9. Rogowska-Cybulska E., 2011, Rola słowotwórstwa w kształtowaniu wartości perswazyjnej chrematonimów (na przykładzie nazw gdańskich firm handlowych i usługowych), w: Chrematonimia jako fenomen współczesności, red. M. Biolik i J. Duma, Olsztyn, s. 393−408.
 10. Rospond S., 1976, Mówią nazwy, Wrocław.
 11. Šrámek R., 1999, Úvod do obecne onomastiky, Brno.
 12. Valentová I., 2003, K teórii spracovania jazykovej stránky živých osobných mien, w: Vlastné meno v komunikaácii. 15. slovenská onomastická konferencia. Bratislava 6−7. Septembra 2002. Zborník referátov, red. P. Žigo i M. Majtán, Bratislava, s. 91−99.