Słowo wstępne

Main Article Content

Magdalena Graf

Abstrakt

Introductory text.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Graf, M. (2014). Słowo wstępne. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (27), 7-8. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psj/article/view/633
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Magdalena Graf, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa polonistycznego, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej UAM, w Zakładzie Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki. Specjalizuje się w onomastyce, szczególnie w onomastyce literackiej oraz antroponimii Poznania.