Kilka uwag o imionach rodopskich Pomaków

Main Article Content

Mariola Walczak-Mikołajczakowa

Abstrakt

Pomacs are Bulgarian speaking Muslims who accepted Islam between 15th and 19th century. Most of contemporary population of Pomacs, counting overall about 400 thousands, live in the Rodops (the part of the Greek side). For many years the assimilation attempt has been making on this population by changing their Muslim names and surnames. This article concerns about the reasons and the prizes which are paid for these changes. Author relies on her own research and confronts own remarks with dictionary data. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Walczak-Mikołajczakowa, M. (2014). Kilka uwag o imionach rodopskich Pomaków. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (27), 193-199. https://doi.org/10.14746/psj.2014.XXVII.16
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Mariola Walczak-Mikołajczakowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Profesor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa słowiańskiego, od 1988 r. pracuje w Instytucie (wcześniej Katedrze) Filologii Słowiańskiej. Opublikowała dotąd kilkadziesiąt artykułów naukowych oraz 11 książek. Była redaktorem 10 tomów pokonferencyjnych.

Bibliografia

  1. Mikołajczak M., 2011, Powiedz mi swoje imię, Nowa Ruda.
  2. Szwat-Gyłybowa G. (red.), 2011, Leksykon tradycji bułgarskiej, Warszawa.
  3. Zierhofferowie K. i Z., 2011, Nazwy geograficzne Europy w języku polskim. Dziedzictwo i współczesność, Poznań.
  4. Желязкова А., 1997, Мюсулманските общности на Балканите и в България. Исторически ескизи, София.
  5. Заимов Й., 1988, Български именник, София.
  6. Ковачев Н., 1987, Българска ономастика. Наука за собствените имена, София.
  7. Ковачев Н., 1987, Честотно-тълковен речник на личните имена у Българите, София.
  8. Кръстанова В., Петрова М., Николова Е., Михайлов М., Томова Н., 2010, Честотен речник на личните имена в Смолянско, Смолян.
  9. Р. Попов., отг. С. Грабенарова (red.), 1994, Родопи: традиционна народна духовна и социалнормативна култура, София.