Nowa frazeologia publicystyczna

Main Article Content

Gabriela Dziamska-Lenart
Piotr Fliciński

Abstrakt

Artykuł ukazuje mechanizmy powstawania nowych jednostek frazeologicznych we współczesnym języku polskim. Autorzy prezentują trzy typy innowacji frazeologicznych, wyrażeń rzeczownikowych, np. szklany sufit, efekt cappuccino, aksamitna rewolucja, które pojawiają się w tekstach publicystycznych i w mediach elektronicznych. Swoje badania opierają również na danych z Narodowego Korpusu Języka Polskiego. Celem analiz jest ukazanie budowy i właściwości semantycznych nowych wyrażeń frazeologicznych opartych na schemacie efekt + czego/kogo, rewolucja + jaka/czego (tzw. matryce frazemotwórcze).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Dziamska-Lenart, G., & Fliciński, P. (2017). Nowa frazeologia publicystyczna. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (31), 11-25. https://doi.org/10.14746/psj.2016.31.1
Dział
Artykuły naukowe
Biogramy autorów

Gabriela Dziamska-Lenart, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

dr, adiunkt w Zakładzie Frazeologii i Kultury Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania naukowe: współczesny język polski, zagadnienia poprawności językowej, frazeologia i frazeografia. Autorka książki "Innowacje frazeologiczne w powojennej felietonistyce polskiej" (2004), współautorka "Podręcznego słownika frazeologicznego języka polskiego" (1995).

Piotr Fliciński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

dr, adiunkt w Zakładzie Frazeologii i Kultury Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania naukowe: frazeologia, frazeografia, polszczyzna wyznawców buddyzmu. Autor "Wielkiego słownika frazeologicznego" (2012) i "Słownika podstawowych terminów e-commerce" (2015), współautor "Hip-hop słownika" (2007).

Bibliografia

  1. Chlebda W., (red.), 2010, Na tropach reproduktów. W poszukiwaniu wielowyrazowych jednostek języka, Opole.
  2. Fliciński P., 2007, Z życia wybranych frazeologizmów biblijnych we współczesnej polszczyźnie, w: Język religijny dawniej i dziś, red. ks. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka, t. 3, Poznań, s. 214–228.
  3. Kupczyk T., 2009, Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów, Wrocław.
  4. Mosiołek-Kłosińska K., 2002, Innowacje frazeologiczne jako źródło powstawania nowych jednostek leksykalnych, w: Problemy frazeologii europejskiej, red. A.M. Lewicki, Lublin, s. 21–34.
  5. Majkowska G., 2015, Źródła nowej polskiej frazeologii, w: Nowe zjawiska w języku, tekście, komunikacji V. Frazeologizmy, red. I. Kosek, R. Makarewicz, K. Zawilska, Olsztyn, s.148–167.
  6. Markiewicz H., Kotowska-Kachel M., Romanowski A. (oprac.), 2012, Skrzydlate słowa. Wielki słownik cytatów polskich i obcych, t. 2, Kraków.
  7. Nowak P., Zimny R., 2009, Słownik polszczyzny politycznej po roku 1989, Warszawa.
  8. Pajdzińska A., 1982, Szeregi wariantów a mechanizmy łączliwość frazeologicznej, w: Lewicki A. M. (red.),1982 Stałość i zmienność związków frazeologicznych, Lublin, s. 55–67.
  9. Smółkowa T. (red.), 2014, Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 2001–2005, część 5: S–U, oprac. zesp., Kraków.
  10. Wilamowski M., Wnęk K., Zybilewicz L., 1998, Leksykon polskich powiedzeń historycznych, Kraków.