Nowa frazeologia publicystyczna
PDF

Słowa kluczowe

frazeologia
nowe jednostki frazeologiczne
frazem
media

Jak cytować

Dziamska-Lenart, G., & Fliciński, P. (2017). Nowa frazeologia publicystyczna. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (31), 11–25. https://doi.org/10.14746/psj.2016.31.1

Abstrakt

Artykuł ukazuje mechanizmy powstawania nowych jednostek frazeologicznych we współczesnym języku polskim. Autorzy prezentują trzy typy innowacji frazeologicznych, wyrażeń rzeczownikowych, np. szklany sufit, efekt cappuccino, aksamitna rewolucja, które pojawiają się w tekstach publicystycznych i w mediach elektronicznych. Swoje badania opierają również na danych z Narodowego Korpusu Języka Polskiego. Celem analiz jest ukazanie budowy i właściwości semantycznych nowych wyrażeń frazeologicznych opartych na schemacie efekt + czego/kogo, rewolucja + jaka/czego (tzw. matryce frazemotwórcze).

https://doi.org/10.14746/psj.2016.31.1
PDF

Bibliografia

Chlebda W., (red.), 2010, Na tropach reproduktów. W poszukiwaniu wielowyrazowych jednostek języka, Opole.

Fliciński P., 2007, Z życia wybranych frazeologizmów biblijnych we współczesnej polszczyźnie, w: Język religijny dawniej i dziś, red. ks. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka, t. 3, Poznań, s. 214–228.

Kupczyk T., 2009, Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów, Wrocław.

Mosiołek-Kłosińska K., 2002, Innowacje frazeologiczne jako źródło powstawania nowych jednostek leksykalnych, w: Problemy frazeologii europejskiej, red. A.M. Lewicki, Lublin, s. 21–34.

Majkowska G., 2015, Źródła nowej polskiej frazeologii, w: Nowe zjawiska w języku, tekście, komunikacji V. Frazeologizmy, red. I. Kosek, R. Makarewicz, K. Zawilska, Olsztyn, s.148–167.

Markiewicz H., Kotowska-Kachel M., Romanowski A. (oprac.), 2012, Skrzydlate słowa. Wielki słownik cytatów polskich i obcych, t. 2, Kraków.

Nowak P., Zimny R., 2009, Słownik polszczyzny politycznej po roku 1989, Warszawa.

Pajdzińska A., 1982, Szeregi wariantów a mechanizmy łączliwość frazeologicznej, w: Lewicki A. M. (red.),1982 Stałość i zmienność związków frazeologicznych, Lublin, s. 55–67.

Smółkowa T. (red.), 2014, Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 2001–2005, część 5: S–U, oprac. zesp., Kraków.

Wilamowski M., Wnęk K., Zybilewicz L., 1998, Leksykon polskich powiedzeń historycznych, Kraków.