Pressto.

Nagłowek strony

Nr 31 (2016)

Kultura komunikacji językowej 4. Kultura komunikacji w językach słowiańskich – co nas łączy, co różni, co dziwi

redakcja: Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska, Krzysztof Skibski

Spis treści

Przedmowa PDF
Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska, Krzysztof Skibski 7

Artykuły naukowe

Nowa frazeologia publicystyczna PDF
Gabriela Dziamska-Lenart, Piotr Fliciński 11-25
Geneza i sposoby aktualizacji zwrotu grać na x fortepianach w tekstach prasy emigracyjnej (do końca lat 80. XX wieku) PDF
Jolanta Ignatowicz-Skowrońska 27-35
Ocenzuruj się sam, czyli o konstrukcji wyrazowej to się wytnie PDF
Małgorzata Miławska 37-43
Jak Polacy rozumieją serbską frazeologię, a jak Serbowie polską – na podstawie jednostek odnoszących się do podobnej rzeczywistości pozajęzykowej PDF
Małgorzata Nawrocka-Żarnecka 45-59
Grzeczność młodzieżowa – repliki na pochwały i komplementy PDF
Alicja Gałczyńska 61–71
Grzeczność językowa biegaczy nieprofesjonalnych (na podstawie wpisów na portalu społecznościowym Facebook) PDF
Agnieszka Kijak 73–88
Polska a chorwacka grzeczność językowa – uwarunkowania kulturowe różnic i podobieństw PDF
Agnieszka Rypel, Aleksandra Wełna 89–101
Zmiany form adresatywnych w języku bułgarskim po roku 1990 PDF
Mariola Walczak-Mikołajczakowa 103–112
Kolokacje w tekstach prawnych – problemy proceduralne PDF
Małgorzata Gębka-Wolak, Andrzej Moroz 113–125
Kolokacje w tekstach prawnych – czyn zabroniony PDF
Małgorzata Gębka-Wolak 127–138
Kolokacje w tekstach prawnych – wykonanie orzeczenia PDF
Andrzej Moroz 139–149
Wartościowanie leksemu fajnie w odczuciu współczesnego użytkownika języka PDF
Danuta Jastrzębska-Golonka 151–164
Co dziś znaczy zwierzać się. Rozważania pragmatycznojęzykowe PDF
Anna Dąbkowska 165–175

Debiuty naukowe

Do kogo mówi biskup? O sposobach zwracania się do odbiorców przez biskupa Grzegorza Rysia PDF
Małgorzata Wojtaszek 187–196

Recenzje i sprawozdania

Sprawozdanie z Kongresu Historyków Języka Językoznawstwo historyczne – w poszanowaniu przeszłości , w trosce o przyszłość , Katowice, 13–15 kwietnia 2016 PDF
Jolanta Migdał 199–202


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo