Nr 31 (2016): Kultura komunikacji językowej 4. Kultura komunikacji w językach słowiańskich – co nas łączy, co różni, co dziwi
Kultura komunikacji językowej 4. Kultura komunikacji w językach słowiańskich – co nas łączy, co różni, co dziwi
redakcja: Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska, Krzysztof Skibski
Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska, Krzysztof Skibski
7
Przedmowa
PDF

Artykuły naukowe

Gabriela Dziamska-Lenart, Piotr Fliciński
11-25
Nowa frazeologia publicystyczna
https://doi.org/10.14746/psj.2016.31.1
PDF
Jolanta Ignatowicz-Skowrońska
27-35
Geneza i sposoby aktualizacji zwrotu grać na x fortepianach w tekstach prasy emigracyjnej (do końca lat 80. XX wieku)
https://doi.org/10.14746/psj.2016.31.2
PDF
Małgorzata Miławska
37-43
Ocenzuruj się sam, czyli o konstrukcji wyrazowej to się wytnie
https://doi.org/10.14746/psj.2016.31.3
PDF
Małgorzata Nawrocka-Żarnecka
45-59
Jak Polacy rozumieją serbską frazeologię, a jak Serbowie polską – na podstawie jednostek odnoszących się do podobnej rzeczywistości pozajęzykowej
https://doi.org/10.14746/psj.2016.31.4
PDF
Alicja Gałczyńska
61–71
Grzeczność młodzieżowa – repliki na pochwały i komplementy
https://doi.org/10.14746/psj.2016.31.5
PDF
Agnieszka Kijak
73–88
Grzeczność językowa biegaczy nieprofesjonalnych (na podstawie wpisów na portalu społecznościowym Facebook)
https://doi.org/10.14746/psj.2016.31.6
PDF
Agnieszka Rypel, Aleksandra Wełna
89–101
Polska a chorwacka grzeczność językowa – uwarunkowania kulturowe różnic i podobieństw
https://doi.org/10.14746/psj.2016.31.7
PDF
Mariola Walczak-Mikołajczakowa
103–112
Zmiany form adresatywnych w języku bułgarskim po roku 1990
https://doi.org/10.14746/psj.2016.31.8
PDF
Małgorzata Gębka-Wolak, Andrzej Moroz
113–125
Kolokacje w tekstach prawnych – problemy proceduralne
https://doi.org/10.14746/psj.2016.31.9
PDF
Małgorzata Gębka-Wolak
127–138
Kolokacje w tekstach prawnych – czyn zabroniony
https://doi.org/10.14746/psj.2016.31.10
PDF
Andrzej Moroz
139–149
Kolokacje w tekstach prawnych – wykonanie orzeczenia
https://doi.org/10.14746/psj.2016.31.11
PDF
Danuta Jastrzębska-Golonka
151–164
Wartościowanie leksemu fajnie w odczuciu współczesnego użytkownika języka
https://doi.org/10.14746/2016.31.12
PDF
Anna Dąbkowska
165–175
Co dziś znaczy zwierzać się. Rozważania pragmatycznojęzykowe
https://doi.org/10.14746/2016.31.13
PDF