Kolokacje w tekstach prawnych – czyn zabroniony
PDF

Słowa kluczowe

język specjalistyczny
tekst prawny
kolokacja
analiza jakościowa kolokacji

Jak cytować

Gębka-Wolak, M. (2017). Kolokacje w tekstach prawnych – czyn zabroniony. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (31), 127–138. https://doi.org/10.14746/psj.2016.31.10

Abstrakt

Opracowanie kontynuuje problematykę identyfikacji i opisu kolokacji specyficznych dla tekstów prawnych, zaprezentowaną w zamieszczonym w tym tomie artykule Kolokacje w tekstach prawnych – problemy proceduralne. Ma na celu zarysowanie zasad przeprowadzania jakościowej analizy ciągów, które w wyniku zastosowania zautomatyzowanej procedury zostały uznane za kolokacje tzw. potwierdzone. Ilustracją prowadzonych rozważań jest opis właściwości kolokacji czyn zabroniony.
https://doi.org/10.14746/psj.2016.31.10
PDF

Bibliografia

(www 1) http://nlp.pwr.wroc.pl/plwordnet/download/?lang=pl [dostęp 28.09.2015].

Bator A. i in., 2006, Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, Warszawa.

Gębka-Wolak M., 2000, Związki linearne między składnikami grupy nominalnej we współczesnym języku polskim, Toruń.

ISJP – Bańko M. (red.), 2000, Inny słownik języka polskiego, t. 1–2, Warszawa.

Malinowski A., 2006, Polski język prawny. Wybrane zagadnienia, Warszawa.

Markowski A., 2005, Kultura języka polskiego. Teoria, zagadnienia leksykalne, Warszawa.

NKJP – Narodowy Korpus Języka Polskiego, 2012, http://www.nkjp.pl/ [dostęp: 28.09.2015]

NSPP – Markowski A. (red.), 1999, Nowy słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa.

Przepiórkowski A., Bańko M., Górski R.L., Lewandowska-Tomaszczyk B. (red.), 2012, Narodowy Korpus Języka Polskiego, Warszawa.

Słownik terminów prawniczych, b.r., http://radcaprawny.com/index.php/slownik,c [dostęp 28.09.2015].

USJP – Dubisz S. (red.), 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1–4, Warszawa.

Vetulani G., 2012, Kolokacje werbo-nominalne jako samodzielne jednostki języka, Poznań.

WSJP – Żmigrodzki P. (red.), b.r., Wielki słownik języka polskiego, http://www.wsjp.pl/ [dostęp 28.09.2015].