Kolokacje w tekstach prawnych – czyn zabroniony

Main Article Content

Małgorzata Gębka-Wolak

Abstrakt

Opracowanie kontynuuje problematykę identyfikacji i opisu kolokacji specyficznych dla tekstów prawnych, zaprezentowaną w zamieszczonym w tym tomie artykule Kolokacje w tekstach prawnych – problemy proceduralne. Ma na celu zarysowanie zasad przeprowadzania jakościowej analizy ciągów, które w wyniku zastosowania zautomatyzowanej procedury zostały uznane za kolokacje tzw. potwierdzone. Ilustracją prowadzonych rozważań jest opis właściwości kolokacji czyn zabroniony.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gębka-Wolak, M. (2017). Kolokacje w tekstach prawnych – czyn zabroniony. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (31), 127–138. https://doi.org/10.14746/psj.2016.31.10
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Małgorzata Gębka-Wolak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Filologiczny

dr hab., zatrudniona w Zakładzie Współczesnego Języka Polskiego Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizacja: współczesny język polski, zainteresowania naukowe: składnia i morfologia, język współczesnych tekstów prawnych, zagadnienia gramatyczne w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Autorka książek: Związki linearne między składnikami grupy nominalnej we współczesnym języku polskim (2000) i Pozycje składniowe frazy bezokolicznikowej we współczesnym zdaniu polskim (2011).

Bibliografia

 1. (www 1) http://nlp.pwr.wroc.pl/plwordnet/download/?lang=pl [dostęp 28.09.2015].
 2. Bator A. i in., 2006, Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, Warszawa.
 3. Gębka-Wolak M., 2000, Związki linearne między składnikami grupy nominalnej we współczesnym języku polskim, Toruń.
 4. ISJP – Bańko M. (red.), 2000, Inny słownik języka polskiego, t. 1–2, Warszawa.
 5. Malinowski A., 2006, Polski język prawny. Wybrane zagadnienia, Warszawa.
 6. Markowski A., 2005, Kultura języka polskiego. Teoria, zagadnienia leksykalne, Warszawa.
 7. NKJP – Narodowy Korpus Języka Polskiego, 2012, http://www.nkjp.pl/ [dostęp: 28.09.2015]
 8. NSPP – Markowski A. (red.), 1999, Nowy słownik poprawnej polszczyzny, Warszawa.
 9. Przepiórkowski A., Bańko M., Górski R.L., Lewandowska-Tomaszczyk B. (red.), 2012, Narodowy Korpus Języka Polskiego, Warszawa.
 10. Słownik terminów prawniczych, b.r., http://radcaprawny.com/index.php/slownik,c [dostęp 28.09.2015].
 11. USJP – Dubisz S. (red.), 2003, Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1–4, Warszawa.
 12. Vetulani G., 2012, Kolokacje werbo-nominalne jako samodzielne jednostki języka, Poznań.
 13. WSJP – Żmigrodzki P. (red.), b.r., Wielki słownik języka polskiego, http://www.wsjp.pl/ [dostęp 28.09.2015].