Sprawozdanie z Kongresu Historyków Języka Językoznawstwo historyczne – w poszanowaniu przeszłości , w trosce o przyszłość , Katowice, 13–15 kwietnia 2016

Main Article Content

Jolanta Migdał

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Migdał, J. (2017). Sprawozdanie z Kongresu Historyków Języka Językoznawstwo historyczne – w poszanowaniu przeszłości , w trosce o przyszłość , Katowice, 13–15 kwietnia 2016. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (31), 199–202. https://doi.org/10.14746/2016.31.16
Dział
Recenzje i sprawozdania
Biogram autora

Jolanta Migdał, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

Jolanta Migdał dr hab., adiunkt w Zakładzie Lingwistyki Antropologicznej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w historii języka polskiego. Zainteresowania naukowe: język okresu średniopolskiego, przekształcenia systemu językowego, zwłaszcza na płaszczyźnie fonetycznej i fleksyjnej (przede wszystkim fleksja imienna), wariantywność i normalizacja polszczyzny XVI wieku, słownictwo (głównie religijne) w epokach dawnych i współcześnie. Szczególne miejsce w jej badaniach zajmują ujęcia leksykograficzne. Autorka książki O języku Andrzeja Glabera z Kobylina. Studium normalizacji polszczyzny wczesnorenesansowej (1999).