Geneza i sposoby aktualizacji zwrotu grać na x fortepianach w tekstach prasy emigracyjnej (do końca lat 80. XX wieku)
PDF

Słowa kluczowe

frazeologizmy
pochodzenie
semantyka

Jak cytować

Ignatowicz-Skowrońska, J. (2017). Geneza i sposoby aktualizacji zwrotu grać na x fortepianach w tekstach prasy emigracyjnej (do końca lat 80. XX wieku). Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (31), 27–35. https://doi.org/10.14746/psj.2016.31.2

Abstrakt

W artykule obiektem rozważań są związki frazeologiczne z komponentem fortepian, nierejestrowane w większości słowników językowych dawnej i współczesnej polszczyzny. Celem rozważań jest weryfikacja kilku kwestii: czasu pojawienia się związków w polszczyźnie, ich autorstwa oraz pierwotnego znaczenia.

https://doi.org/10.14746/psj.2016.31.2
PDF

Bibliografia

(www 1) http://hej-kto-polak.pl/wp/?p=20919 [dostęp: 29.03.2015].

(www 2) http://www.jpilsudski.org/artykuly-publicystyka-felietony/felietony/item/2307-niepodleglosc-jako-wyzwanie-o-marzeniach-i-pracach-jozefa-pilsudskiego [dostęp: 18.04.2015].

(www 3) http://wyborcza.pl/1,75475,8371137,Magdalena_Grochowska_i_alternatywny_alfabet_Giedroycia.html [dostęp: 21.11.2014].

(www 4) http://www.videofact.com/polska/matuszewski.html [dostęp: 15.04.2015].

(www 5) http://www.videofact.com/polska/matuszewski.html [dostęp: 31.12.2014].

Chlebda W., 2005, Szkice o skrzydlatych słowach. Interpretacje lingwistyczne, Opole.

Fliciński P., 2012, Wielki słownik frazeologiczny, Poznań.

Grochowska M., 2009, Jerzy Giedroyc. Do Polski ze snu, Warszawa.

Korek J., 2008, Paradoksy paryskiej kultury. Styl i tradycje myślenia politycznego, Katowice.

Lewicki A.M., 2003, Zakres frazeologii, w: Lewicki A. M., Studia z teorii frazeologii, Łask.

Markiewicz H., Romanowski A., 2005, Skrzydlate słowa. Wielki słownik cytatów polskich i obcych, Kraków.

Smółkowa T. (red.), 2004, Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1993–2000. Część 1: A–H, Kraków.

Worbs E., Markowski A., Meger A., 2007, Polnisch-deutsches Wőrterbuch der Neologismen, Wiesbaden.