Geneza i sposoby aktualizacji zwrotu grać na x fortepianach w tekstach prasy emigracyjnej (do końca lat 80. XX wieku)

Main Article Content

Jolanta Ignatowicz-Skowrońska

Abstrakt

W artykule obiektem rozważań są związki frazeologiczne z komponentem fortepian, nierejestrowane w większości słowników językowych dawnej i współczesnej polszczyzny. Celem rozważań jest weryfikacja kilku kwestii: czasu pojawienia się związków w polszczyźnie, ich autorstwa oraz pierwotnego znaczenia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ignatowicz-Skowrońska, J. (2017). Geneza i sposoby aktualizacji zwrotu grać na x fortepianach w tekstach prasy emigracyjnej (do końca lat 80. XX wieku). Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (31), 27-35. https://doi.org/10.14746/psj.2016.31.2
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Filologiczny

dr hab., prof. US, dyrektor Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego. Zainteresowania naukowe: frazeologia i frazeografia, leksykologia i leksykografia, stylistyka, język reklamy. Autorka monografii: Stylizacja na styl potoczny w prozie Marka Nowakowskiegi (2000) i Frazeologizmy jako tworzywo stylu współczesnej powieści polskiej (2008).

Bibliografia

 1. (www 1) http://hej-kto-polak.pl/wp/?p=20919 [dostęp: 29.03.2015].
 2. (www 2) http://www.jpilsudski.org/artykuly-publicystyka-felietony/felietony/item/2307-niepodleglosc-jako-wyzwanie-o-marzeniach-i-pracach-jozefa-pilsudskiego [dostęp: 18.04.2015].
 3. (www 3) http://wyborcza.pl/1,75475,8371137,Magdalena_Grochowska_i_alternatywny_alfabet_Giedroycia.html [dostęp: 21.11.2014].
 4. (www 4) http://www.videofact.com/polska/matuszewski.html [dostęp: 15.04.2015].
 5. (www 5) http://www.videofact.com/polska/matuszewski.html [dostęp: 31.12.2014].
 6. Chlebda W., 2005, Szkice o skrzydlatych słowach. Interpretacje lingwistyczne, Opole.
 7. Fliciński P., 2012, Wielki słownik frazeologiczny, Poznań.
 8. Grochowska M., 2009, Jerzy Giedroyc. Do Polski ze snu, Warszawa.
 9. Korek J., 2008, Paradoksy paryskiej kultury. Styl i tradycje myślenia politycznego, Katowice.
 10. Lewicki A.M., 2003, Zakres frazeologii, w: Lewicki A. M., Studia z teorii frazeologii, Łask.
 11. Markiewicz H., Romanowski A., 2005, Skrzydlate słowa. Wielki słownik cytatów polskich i obcych, Kraków.
 12. Smółkowa T. (red.), 2004, Nowe słownictwo polskie. Materiały z prasy lat 1993–2000. Część 1: A–H, Kraków.
 13. Worbs E., Markowski A., Meger A., 2007, Polnisch-deutsches Wőrterbuch der Neologismen, Wiesbaden.