Do kogo mówi biskup? O sposobach zwracania się do odbiorców przez biskupa Grzegorza Rysia

Main Article Content

Małgorzata Wojtaszek

Abstrakt

W artykule omówiono sposób zwracania się do odbiorców księdza biskupa Grzegorza Rysia, biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej, doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii, znanego i cenionego wykładowcy, rekolekcjonisty, duszpasterza. Analiza wybranych materiałów pozwala stwierdzić, że biskup nie ukrywa intencji, z jakimi przemawia, nie sytuuje się nad, lecz obok odbiorcy, zaznacza więź, jaka go z nim łączy, posługuje się wyrażeniami o charakterze grzecznościowym, zasadniczo buduje z odbiorcą relację równorzędną i traktuje odbiorcę jako partnera komunikacji.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wojtaszek, M. (2017). Do kogo mówi biskup? O sposobach zwracania się do odbiorców przez biskupa Grzegorza Rysia. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (31), 187–196. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/psj/article/view/8053
Dział
Debiuty naukowe
Biogram autora

Małgorzata Wojtaszek, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań

Małgorzata Wojtaszek mgr, doktorantka w Zakładzie Frazeologii i Kultury Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania naukowe: język religijny, komunikacja językowa, leksykologia. Siostra zakonna ze Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej, autorka książki o historii tego zgromadzenia (Nasza historia, 2016).

Bibliografia

 1. Bralczyk J., Gruszczyński W., Kłosińska K., 2011, Wiem, co mówię, czyli o dobrej komunikacji, Bydgoszcz–Warszawa.
 2. Drabik B., 2010, Językowe rytuały tworzenia więzi interpersonalnej, Kraków.
 3. Duszak A., 1998, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa.
 4. Gryglewicz F., Łukaszyk R., Sułowski Z. (red.), 1976, Encyklopedia katolicka, t. 2, Lublin.
 5. Grzegorski Z. 2004, Monolog czy dialog? Między pięknem a skutecznością – ujęcie kontekstualne, w: Teatr wymowy. Formy i przemiany retoryki użytkowej, red. J. Sztachelska, J. Maciejewski, E. Dąbrowicz, Białystok, s. 411–420.
 6. Grzelka M., 2008, Pytanie dziennikarskie. Pragmatyka i retoryka, Poznań.
 7. Kaczor M., 2009, Estetyka słowa a kultura języka, Zielona Góra. Konferencja Episkopatu Polski, http://episkopat.pl/0.1,index.html [dostęp: 3.03.2015].
 8. Korolko M., 1998, Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa.
 9. Langer I., Taush R., von Thun F.S., 2004, Wyrażać się zrozumiale, Kraków.
 10. Marcjanik M., 2001, Etykieta językowa, w: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 281–291.
 11. Mironowicz A., Chrystianizacja Europy Środkowo-Wschodniej, http://www.wyklady.ekpu.lublin.pl/wyklady/mironowicz/mironowiczw1.htm [dostęp: 3.03.2015].
 12. Oppermann K., Weber E., 2000, Język kobiet – język mężczyzn: jak porozumieć się w miejscu pracy, przeł. J. Mańkowska, Gdańsk.
 13. Pisarek W., 2004, Słowa między ludźmi, Warszawa.
 14. Przybylska R., Przyczyna W., 2003, Komunikacja w Kościele współczesnym. Bariery i pomosty, w: Bariery i pomosty w komunikacji językowej Polaków, red. J. Bartmiński, U. Majer-Baranowska, Lublin, s. 213–232.
 15. Rusinek M., Załazińska A., 2005, Retoryka podręczna czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić, Kraków.
 16. Skibiński A., 2009, Perswazja etycznie neutralna? Od retoryki do meta-NLP, w: Retoryka i etyka, red. B. Sobczak, H. Zgółkowa, Poznań, s. 84–92.
 17. Świątek J., 2011, Komunikacja jako wyzwanie – dyskurs perswazyjny, w: Komunikacja wobec współczesności, red. M. Wawrzak-Chodaczek, I. Jagoszewska, Toruń, s. 281–292.
 18. Tokarczuk O., 2014, Księgi Jakubowe, Kraków.
 19. Vazquez-Orta I. i in., 2004, Grzeczność: uznanie autonomii rozmówcy, w: Programy dydaktyczne: bibliografia: etykieta językowa, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 130–134.
 20. Wierzbicka-Piotrowska E., 2006, ABC dobrego mówcy, w: Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańko, Warszawa, s. 157–229.
 21. Zdunkiewicz-Jedynak D., 2006, ABC stylistyki, w: Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańko, Warszawa, s. 33–95.