Ocenzuruj się sam, czyli o konstrukcji wyrazowej to się wytnie

Main Article Content

Małgorzata Miławska

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest opis innowacji frazeologicznej to się wytnie. Analizę tej konstrukcji wyrazowej rozpoczęto od przytoczenia cytatów, które reprezentują jej dosłowne funkcjonowanie w tekstach współczesnych, związanych głównie ze sferą profesjolektów medialnych. W dalszej części szkicu przedstawiono różne wypowiedzi (przede wszystkim internautów) będące poświadczeniem działania mechanizmu zapożyczania wewnętrznego, a także dowodem na rozszerzanie zakresu pierwotnego użycia frazy o znaczenia metaforyczne przy jednoczesnym zachowaniu podstawowego semu ‘coś, co trzeba usunąć, wyciąć’. Potwierdzeniem powszechnej znajomości i dowcipnego charakteru frazeologizmu są również inne sposoby jego aktualizacji, zawarte np. w tytułach wydarzeń kulturalnych lub nazwach sklepów.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Miławska, M. (2017). Ocenzuruj się sam, czyli o konstrukcji wyrazowej to się wytnie. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (31), 37-43. https://doi.org/10.14746/psj.2016.31.3
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Małgorzata Miławska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

mgr, doktorantka w Zakładzie Frazeologii i Kultury Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania naukowe: stylizacja językowa w polskim kinie autorskim, kultura języka polskiego, logopedia. Autorka książki "Język bohaterem filmu. Analiza lingwistyczna Dnia świra Marka Koterskiego" (2015).

Bibliografia

 1. (www 1) http://www.miejski.pl/slowo-To+si%C4%99+wytnie [dostęp: 7.01.2016].
 2. (www 2) https://www.youtube.com/watch?v=ViGCnJ7Li7g [dostęp: 7.01.2016].
 3. (www 3) http://www.tarwizja.pl/?action=show&s=video&id=1456 [dostęp: 7.01.2016].
 4. (www 4) http://www.vlogerzy.com/to-sie-wytnie-czyli-wpadek-kilka-vol-2/ [dostęp:
 5. 01.2016].
 6. (www 5) http://tosiewytnie.pl/#wpHeaderTSW [dostęp: 7.01.2016].
 7. (www 6) http://www.odwrocony.pl/galeria/to-sie-wytnie/ [dostęp: 7.01.2016].
 8. (www 7) http://tosie-wytnie.blogspot.com/ [dostęp: 7.01.2016].
 9. (www 8) https://www.facebook.com/tosiewytniecompl [dostęp: 7.01.2016].
 10. (www 9) http://pijanasypialnia.blogspot.com/2014/02/to-sie-wytnie.html [dostęp: 7.01.2016].
 11. Bąba S., Liberek J., 2002, O sposobach pomnażania zasobu frazeologicznego współczesnej polszczyzny, w: Słowo. Tekst. Czas – VI. Nowa frazeologia w nowej Europie. Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej (Szczecin, 6–7 września 2001 r., Greifswald 8–9 września 2001 r.), red. M. Aleksiejenko, W. Mokijenko, H. Walter, Szczecin–Greifswald, s. 347–355.
 12. Chrzczonowicz M., 2014, To się wytnie, „Res Publica Nowa”, 17 października, http://publica.pl/teksty/to-sie-wytnie-47828.html [dostęp: 7.01.2016].
 13. Fliciński P., 2010, Sposoby pomnażania współczesnego zasobu frazeologicznego polszczyzny, w: Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Teoria. Zagadnienia ogólne, red. S. Bąba, K. Skibski i M. Szczyszek, Poznań, s. 21–32.
 14. Fliciński P., 2012, Wielki słownik frazeologiczny, Poznań.
 15. Kłosińska A., Sobol E., Stankiewicz A. (oprac.), 2005, Wielki słownik frazeologiczny PWN, Warszawa.
 16. Markowski A., 2015, Obczaiłem obczaić, „Gazeta Wyborcza” 24 stycznia, http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,7979777,20150124RP-DGW,Obczailem_obczaic,.html [dostęp: 7.01.2016].
 17. Narodowy Korpus Języka Polskiego, http://nkjp.pl/ [dostęp: 7.01.2016].