Ocenzuruj się sam, czyli o konstrukcji wyrazowej to się wytnie
PDF

Słowa kluczowe

konstrukcja wyrazowa
innowacja frazeologiczna
zapożyczenie wewnętrzne

Jak cytować

Miławska, M. (2017). Ocenzuruj się sam, czyli o konstrukcji wyrazowej to się wytnie. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (31), 37–43. https://doi.org/10.14746/psj.2016.31.3

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest opis innowacji frazeologicznej to się wytnie. Analizę tej konstrukcji wyrazowej rozpoczęto od przytoczenia cytatów, które reprezentują jej dosłowne funkcjonowanie w tekstach współczesnych, związanych głównie ze sferą profesjolektów medialnych. W dalszej części szkicu przedstawiono różne wypowiedzi (przede wszystkim internautów) będące poświadczeniem działania mechanizmu zapożyczania wewnętrznego, a także dowodem na rozszerzanie zakresu pierwotnego użycia frazy o znaczenia metaforyczne przy jednoczesnym zachowaniu podstawowego semu ‘coś, co trzeba usunąć, wyciąć’. Potwierdzeniem powszechnej znajomości i dowcipnego charakteru frazeologizmu są również inne sposoby jego aktualizacji, zawarte np. w tytułach wydarzeń kulturalnych lub nazwach sklepów.

https://doi.org/10.14746/psj.2016.31.3
PDF

Bibliografia

(www 1) http://www.miejski.pl/slowo-To+si%C4%99+wytnie [dostęp: 7.01.2016].

(www 2) https://www.youtube.com/watch?v=ViGCnJ7Li7g [dostęp: 7.01.2016].

(www 3) http://www.tarwizja.pl/?action=show&s=video&id=1456 [dostęp: 7.01.2016].

(www 4) http://www.vlogerzy.com/to-sie-wytnie-czyli-wpadek-kilka-vol-2/ [dostęp:

01.2016].

(www 5) http://tosiewytnie.pl/#wpHeaderTSW [dostęp: 7.01.2016].

(www 6) http://www.odwrocony.pl/galeria/to-sie-wytnie/ [dostęp: 7.01.2016].

(www 7) http://tosie-wytnie.blogspot.com/ [dostęp: 7.01.2016].

(www 8) https://www.facebook.com/tosiewytniecompl [dostęp: 7.01.2016].

(www 9) http://pijanasypialnia.blogspot.com/2014/02/to-sie-wytnie.html [dostęp: 7.01.2016].

Bąba S., Liberek J., 2002, O sposobach pomnażania zasobu frazeologicznego współczesnej polszczyzny, w: Słowo. Tekst. Czas – VI. Nowa frazeologia w nowej Europie. Materiały VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej (Szczecin, 6–7 września 2001 r., Greifswald 8–9 września 2001 r.), red. M. Aleksiejenko, W. Mokijenko, H. Walter, Szczecin–Greifswald, s. 347–355.

Chrzczonowicz M., 2014, To się wytnie, „Res Publica Nowa”, 17 października, http://publica.pl/teksty/to-sie-wytnie-47828.html [dostęp: 7.01.2016].

Fliciński P., 2010, Sposoby pomnażania współczesnego zasobu frazeologicznego polszczyzny, w: Perspektywy współczesnej frazeologii polskiej. Teoria. Zagadnienia ogólne, red. S. Bąba, K. Skibski i M. Szczyszek, Poznań, s. 21–32.

Fliciński P., 2012, Wielki słownik frazeologiczny, Poznań.

Kłosińska A., Sobol E., Stankiewicz A. (oprac.), 2005, Wielki słownik frazeologiczny PWN, Warszawa.

Markowski A., 2015, Obczaiłem obczaić, „Gazeta Wyborcza” 24 stycznia, http://www.archiwum.wyborcza.pl/Archiwum/1,0,7979777,20150124RP-DGW,Obczailem_obczaic,.html [dostęp: 7.01.2016].

Narodowy Korpus Języka Polskiego, http://nkjp.pl/ [dostęp: 7.01.2016].