Grzeczność młodzieżowa – repliki na pochwały i komplementy
PDF

Słowa kluczowe

grzeczność językowa
akty dodatniego wartościowania partnera
komplementy
pochwały
język młodzieży

Jak cytować

Gałczyńska, A. (2017). Grzeczność młodzieżowa – repliki na pochwały i komplementy. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (31), 61–71. https://doi.org/10.14746/psj.2016.31.5

Abstrakt

W artykule analizuję repliki aktów dodatniego wartościowania partnera: pochwał i komplementów. Koncentruję się jednak na języku młodzieży, ponieważ chcę pokazać zmiany zachodzące w zachowaniach grzecznościowych Polaków. Współczesne tendencje kulturowe mocno oddziałują zwłaszcza na młodzież, która – pod ich wpływem – często przewartościowuje dotychczasowe obyczaje i sposoby zachowań. Zmiany te najlepiej widoczne są właśnie w języku młodego pokolenia. Tradycyjną polską grzeczność można łączyć z postawą modestywną, czyli umniejszaniem roli własnej osoby. Współcześnie wśród zachowań młodzieżowych da się wskazać jednak takie, które zaprzeczają tej zasadzie. Są nimi między innymi odpowiedzi na komplementy i pochwały będące realizacją zasady zgadzania się ze współrozmówcą. Jest to nowe zachowanie językowe, zyskujące sobie jednak coraz więcej zwolenników, nie tylko wśród ludzi młodych.

https://doi.org/10.14746/psj.2016.31.5
PDF

Bibliografia

(www 1) http://kobieta.onet.pl/zdrowie/psychologa/tajniki-komplementu//26lez [dostęp: 23.02.2015].

Antas J., 2000, O kłamstwie i kłamaniu. Studium semantyczno-pragmatyczne, Kraków.

Drabik B., 2004, Komplement i komplementowanie jako akt mowy i komunikacyjna strategia,Kraków.

Fatyga B. (red.), 2004, „Biała Księga” młodzieży polskiej, Warszawa.

Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.), 2011, Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, Warszawa.

Marcjanik M., 1997, Polska grzeczność językowa, Kielce.

Marcjanik M., 2001, W kręgu grzeczności. Wybór prac z zakresu etykiety językowej, Kielce.

Marcjanik M., 2014, Słownik językowego savoir-vivre’u, Warszawa.

Ożóg K., 2014, Współczesna polska grzeczność językowa a postmodernizm, w: Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą. Język, działanie, kultura, red. J. Bloch, D. Lewandowska-Jaros, R. Pawelec, Warszawa, s. 245–253.

Pęzik P., 2012, Wyszukiwarka PELCRA dla danych NKJP. Narodowy Korpus Języka Polskiego, red. A. Przepiórkowski, M. Bańko, R. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk, Warszawa.

Żebrowska M. (red.), 1977, Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Warszawa.