Grzeczność młodzieżowa – repliki na pochwały i komplementy

Main Article Content

Alicja Gałczyńska

Abstrakt

W artykule analizuję repliki aktów dodatniego wartościowania partnera: pochwał i komplementów. Koncentruję się jednak na języku młodzieży, ponieważ chcę pokazać zmiany zachodzące w zachowaniach grzecznościowych Polaków. Współczesne tendencje kulturowe mocno oddziałują zwłaszcza na młodzież, która – pod ich wpływem – często przewartościowuje dotychczasowe obyczaje i sposoby zachowań. Zmiany te najlepiej widoczne są właśnie w języku młodego pokolenia. Tradycyjną polską grzeczność można łączyć z postawą modestywną, czyli umniejszaniem roli własnej osoby. Współcześnie wśród zachowań młodzieżowych da się wskazać jednak takie, które zaprzeczają tej zasadzie. Są nimi między innymi odpowiedzi na komplementy i pochwały będące realizacją zasady zgadzania się ze współrozmówcą. Jest to nowe zachowanie językowe, zyskujące sobie jednak coraz więcej zwolenników, nie tylko wśród ludzi młodych.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gałczyńska, A. (2017). Grzeczność młodzieżowa – repliki na pochwały i komplementy. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (31), 61–71. https://doi.org/10.14746/psj.2016.31.5
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Alicja Gałczyńska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Humanistyczny

dr hab., adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zainteresowania naukowe: grzeczność językowa, komunikacja językowa, współczesna polszczyzna. Autorka książek: "Akty odmowy we współczesnym języku polskim" (2003) i "Od oswajania świata do jego współtworzenia. Akty nakłaniające w kontaktach dorosłych z dziećmi" (2015).

Referencje

 1. (www 1) http://kobieta.onet.pl/zdrowie/psychologa/tajniki-komplementu//26lez [dostęp: 23.02.2015].
 2. Antas J., 2000, O kłamstwie i kłamaniu. Studium semantyczno-pragmatyczne, Kraków.
 3. Drabik B., 2004, Komplement i komplementowanie jako akt mowy i komunikacyjna strategia,Kraków.
 4. Fatyga B. (red.), 2004, „Biała Księga” młodzieży polskiej, Warszawa.
 5. Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.), 2011, Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, Warszawa.
 6. Marcjanik M., 1997, Polska grzeczność językowa, Kielce.
 7. Marcjanik M., 2001, W kręgu grzeczności. Wybór prac z zakresu etykiety językowej, Kielce.
 8. Marcjanik M., 2014, Słownik językowego savoir-vivre’u, Warszawa.
 9. Ożóg K., 2014, Współczesna polska grzeczność językowa a postmodernizm, w: Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą. Język, działanie, kultura, red. J. Bloch, D. Lewandowska-Jaros, R. Pawelec, Warszawa, s. 245–253.
 10. Pęzik P., 2012, Wyszukiwarka PELCRA dla danych NKJP. Narodowy Korpus Języka Polskiego, red. A. Przepiórkowski, M. Bańko, R. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk, Warszawa.
 11. Żebrowska M. (red.), 1977, Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Warszawa.