Grzeczność językowa biegaczy nieprofesjonalnych (na podstawie wpisów na portalu społecznościowym Facebook)
PDF

Słowa kluczowe

komunikacja językowa
grzeczność językowa
akty grzecznościowe
komunikacja internetowa
biegacz

Jak cytować

Kijak, A. (2017). Grzeczność językowa biegaczy nieprofesjonalnych (na podstawie wpisów na portalu społecznościowym Facebook). Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (31), 73–88. https://doi.org/10.14746/psj.2016.31.6

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie silnego poczucia wspólnoty pomiędzy biegaczami. O życzliwych relacjach świadczą akty grzecznościowe, które występują w komunikacji osób uprawiających ten sport. Analizowany materiał pochodzi z portalu społecznościowego Facebook, za pośrednictwem którego biegacze przekazują sobie informacje dotyczące zawodów sportowych czy też wspólnych treningów. W artykule zostały zanalizowane wybrane wpisy będące przykładami aktów grzecznościowych, takich jak: powitania i pożegnania, zaproszenia, deklarowanie pomocy, odmowy, prośby i rady, wspieranie i gratulowanie oraz życzenia.

https://doi.org/10.14746/psj.2016.31.6
PDF

Bibliografia

Grzenia J., 2010, Zasady komunikacji internetowej, w: Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańko, Warszawa, s. 311–345.

Kominek A., 1991, Funkcje grzecznościowe proszę we współczesnej polszczyźnie, w: Język a Kultura, t. 6: Polska etykieta językowa, red. J. Anusiewicz, M. Marcjanik, Wrocław,s. 89–95.

Krawczyk Z. (red.), 1997, Kultura fizyczna. Sport, Warszawa.

Marcjanik M., 1991, Typologia polskich wyrażeń językowych o funkcji grzecznościowej, w: Język a Kultura, t. 6: Polska etykieta językowa, red. J. Anusiewicz, M. Marcjanik, Wrocław, s. 27–31.

Marcjanik M., 2000, Polska grzeczność językowa, Kielce.

Marcjanik M., 2001, Etykieta językowa, w: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 281–291.

Marcjanik M., 2006a, ABC grzeczności językowej, w: Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańko, Warszawa, s. 231–310.

Marcjanik M., 2006b, Przez grzeczność na skróty. O nonszalancji zachowań młodego pokolenia, w: Retoryka codzienności. Zwyczaje językowe współczesnych Polaków, red. M. Marcjanik, Warszawa, s. 230–238.

Marcjanik M., 2007, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa.

Marcjanik M., 2009, Mówimy uprzejmie. Poradnik językowego savoir-vivre’u, Warszawa.

Marcjanik M., 2014, Słownik językowego savoir-vivre’u, Warszawa.

Müllerová O., 1994, Mluvený text a jeho syntaktická výstavba, Praha.

Orszulak-Dudkowska K., 2008, Ogłoszenia matrymonialne. Studium z pogranicza folklorystyki i antropologii kultury, Łódź.

Zdunkiewicz D., 2001, Akty mowy, w: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 259–270.

Żydek-Bednarczuk U., 2013, Dyskurs internetowy, w: Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, red. E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk, Kraków, s. 347–379.