Grzeczność językowa biegaczy nieprofesjonalnych (na podstawie wpisów na portalu społecznościowym Facebook)

Main Article Content

Agnieszka Kijak

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie silnego poczucia wspólnoty pomiędzy biegaczami. O życzliwych relacjach świadczą akty grzecznościowe, które występują w komunikacji osób uprawiających ten sport. Analizowany materiał pochodzi z portalu społecznościowego Facebook, za pośrednictwem którego biegacze przekazują sobie informacje dotyczące zawodów sportowych czy też wspólnych treningów. W artykule zostały zanalizowane wybrane wpisy będące przykładami aktów grzecznościowych, takich jak: powitania i pożegnania, zaproszenia, deklarowanie pomocy, odmowy, prośby i rady, wspieranie i gratulowanie oraz życzenia.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kijak, A. (2017). Grzeczność językowa biegaczy nieprofesjonalnych (na podstawie wpisów na portalu społecznościowym Facebook). Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (31), 73–88. https://doi.org/10.14746/psj.2016.31.6
Dział
Artykuły naukowe
Biogram autora

Agnieszka Kijak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

mgr, doktorantka w Zakładzie Frazeologii i Kultury Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zatrudniona jako nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Poznaniu. Zainteresowania naukowe: język grup środowiskowych, onomastyka, związki językoznawstwa z filozofią.

Bibliografia

 1. Grzenia J., 2010, Zasady komunikacji internetowej, w: Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańko, Warszawa, s. 311–345.
 2. Kominek A., 1991, Funkcje grzecznościowe proszę we współczesnej polszczyźnie, w: Język a Kultura, t. 6: Polska etykieta językowa, red. J. Anusiewicz, M. Marcjanik, Wrocław,s. 89–95.
 3. Krawczyk Z. (red.), 1997, Kultura fizyczna. Sport, Warszawa.
 4. Marcjanik M., 1991, Typologia polskich wyrażeń językowych o funkcji grzecznościowej, w: Język a Kultura, t. 6: Polska etykieta językowa, red. J. Anusiewicz, M. Marcjanik, Wrocław, s. 27–31.
 5. Marcjanik M., 2000, Polska grzeczność językowa, Kielce.
 6. Marcjanik M., 2001, Etykieta językowa, w: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 281–291.
 7. Marcjanik M., 2006a, ABC grzeczności językowej, w: Polszczyzna na co dzień, red. M. Bańko, Warszawa, s. 231–310.
 8. Marcjanik M., 2006b, Przez grzeczność na skróty. O nonszalancji zachowań młodego pokolenia, w: Retoryka codzienności. Zwyczaje językowe współczesnych Polaków, red. M. Marcjanik, Warszawa, s. 230–238.
 9. Marcjanik M., 2007, Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa.
 10. Marcjanik M., 2009, Mówimy uprzejmie. Poradnik językowego savoir-vivre’u, Warszawa.
 11. Marcjanik M., 2014, Słownik językowego savoir-vivre’u, Warszawa.
 12. Müllerová O., 1994, Mluvený text a jeho syntaktická výstavba, Praha.
 13. Orszulak-Dudkowska K., 2008, Ogłoszenia matrymonialne. Studium z pogranicza folklorystyki i antropologii kultury, Łódź.
 14. Zdunkiewicz D., 2001, Akty mowy, w: Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Lublin, s. 259–270.
 15. Żydek-Bednarczuk U., 2013, Dyskurs internetowy, w: Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, red. E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk, Kraków, s. 347–379.