Zmiany form adresatywnych w języku bułgarskim po roku 1990
PDF

Słowa kluczowe

język bułgarski
grzeczność językowa
innowacje
formy adresatywne po 1990 roku.

Jak cytować

Walczak-Mikołajczakowa, M. (2017). Zmiany form adresatywnych w języku bułgarskim po roku 1990. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, (31), 103–112. https://doi.org/10.14746/psj.2016.31.8

Abstrakt

Artykuł dotyczy innowacji w obrębie grzeczności językowej w bułgarszczyźnie przełomu XX i XXI wieku. Tytułowe zmiany form adresatywnych rozpatrywane będą z diachronicznego punktu widzenia, na szerszym tle czasowym i kulturowym. Należy zauważyć, że przez wieki bułgarszczyzna nie znała form podobnych do polskiego pan / pani. Ludzie zwracali się do siebie po imieniu, na „ty”, bądź – kiedy zaistniała konieczność wyrażenia szacunku – używali dodatkowych określeń związanych z wiekiem lub statusem społecznym danej osoby, ale dalsza część wypowiedzi formułowana była w 2. osobie liczby pojedynczej. W bardziej „wyrafinowanych” kręgach obowiązywały formy господин i госпожа (o proweniencji cerkiewnosłowiańskiej), odbierane jako przestarzałe i nacechowane – tak są jeszcze odnotowane w słowniku języka bułgarskiego z 1976 roku. Po 1990 roku formy господин i госпожа straciły nacechowanie, stały się formami neutralnymi i powszechnie używanymi, choć przywyknięcie do nich nie było łatwe. Artykuł dotyczy różnych etapów odwykania od starych przyzwyczajeń i bolesnego czasami przywykania do nowych form. Ukazuje również różnice między formami adresatywnymi używanymi współcześnie przez różne środowiska.
https://doi.org/10.14746/psj.2016.31.8
PDF

Bibliografia

(www 1) http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/formy-adresatywne;5574.html [dostęp: 10.05.2015]

Antonowa J., Kiriakowa E., Nakowa T., 1984, Антоновa Ю., Кирякова Е., Накова Т., Български език. България и българите. Основен курс за чуждестранни студенти, София.

Brezinski S., Брезински С., 2004, Езиковата култура, без която (не) можем, Пловдив.

Bugajski M., 1983, Niektóre formy grzecznościowe w języku bułgarskim i polskie ich odpowiedniki, „Język Polski” 1983, z. 1–2, s. 26–33.

Български тълковен речник,1976, ред. Л. Андрейчин, Л. Георгиев, Ст. Илчев и др., София.

Български етимологичен речник, 1971, съст. Вл. Георгиев, И. Гълъбов, Й. Заимов, Ст. Илчев, т. I А–З.

Cankow K., Цанков К. 1988, Речев етикет, София.

Христоматия по литература за 12 клас, 2006, съст. И. Пелева, А, Хранова, София.

Христоматия по литература за 12 клас, 2008, съст., И Кръстева, М. Петрова и др., София.

Panteleewa Ch., Пантелеева Х.,1994, Граматика на веживата реч, София.

Widenow M., Виденов Михаил, 1995, Езиковата култура на българина, София.