Kontakt

Pedagogika Społeczna Nova

Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Szamarzewskiego 89

60-568 Poznań

Główna osoba do kontaktu

Maciej Zychowicz
Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Tel. 668-620-480

Wsparcie techniczne

PRESSto