Kontakt

Pedagogika Społeczna Nova
Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Szamarzewskiego 89
60-568 Poznań


WYDAWCA:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydawnictwo Naukowe UAM
Collegium Maius (IV piętro)
ul. A. Fredry 10
61-701 Poznań

Główna osoba do kontaktu

Maciej Zychowicz
Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Telefon 668-620-480

Wsparcie techniczne

PRESSto