Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny:
prof. UAM dr hab.  Katarzyna Segiet, UAM, Wydział Studiów Edukacyjnych, Polska

Zastępca Redaktora Naczelnego:
prof. UAM dr hab. Agata Matysiak-Błaszczyk, UAM, Wydział Studiów Edukacyjnych, Polska

Zastępca Redaktora Naczelnego:
prof. APS dr hab. Anna Odrowąż-Coates, APS, Instytut Pedagogiki, Katedra Pedagogiki Społecznej, Polska

Zastępca Redaktora Naczelnego:
prof. UAM dr hab. Ewa Włodarczyk, UAM, Wydział Studiów Edukacyjnych, Polska

Sekretarz Redakcji:
dr Kamila Słupska, UAM, Wydział Studiów Edukacyjnych, Polska
mgr Maciej Zychowicz, UAM, Wydział Studiów Edukacyjnych, Polska