Misją czasopisma jest zwrócenie uwagi na środowiskowe konteksty procesów wychowawczych oraz koncentracja na analizie warunków umożliwiających zaspokojenie potrzeb rozwojowych jednostek i grup społecznych we wszystkich fazach wieku społecznego oraz różnorodnych sytuacjach życiowych i środowiskach (nauka, praca, czas wolny, rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza i towarzyska, miejsce zamieszkania, działalność społeczna, kulturalna itd.).

INDEKSOWANE W: Google Scholar; WorldCat

DOI: 10.14746/psn

ISSN: 2720-1635
Creative Commons License

Tom 1 Nr 2 (2021)

Opublikowane: 2021-12-30

Od Redaktor Naczelnej

Katarzyna Segiet

9-10

Wyświetl wszystkie numery