Pedagogika Społeczna Nova

Aktualny numer

Tom 3 Nr 6 (2023)
Opublikowany 2024 lutego 28

Misją czasopisma jest zwrócenie uwagi na środowiskowe konteksty procesów wychowawczych oraz koncentracja na analizie warunków umożliwiających zaspokojenie potrzeb rozwojowych jednostek i grup społecznych we wszystkich fazach wieku społecznego oraz różnorodnych sytuacjach życiowych i środowiskach (nauka, praca, czas wolny, rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza i towarzyska, miejsce zamieszkania, działalność społeczna, kulturalna itd.).

Indeksowane w:
Google Scholar, WorldCat

DOI: 10.14746/psn
ISSN: 2720-1635
E-ISSN: 2720-7587

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
Creative Commons License
Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe
.


WYDAWCA:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydawnictwo Naukowe UAM

Wstęp

Katarzyna Segiet
9-10
Słowo od Redaktor Naczelnej
PDF
Wyświetl wszystkie wydania