Misją czasopisma jest zwrócenie uwagi na środowiskowe konteksty procesów wychowawczych oraz koncentracja na analizie warunków umożliwiających zaspokojenie potrzeb rozwojowych jednostek i grup społecznych we wszystkich fazach wieku społecznego oraz różnorodnych sytuacjach życiowych i środowiskach (nauka, praca, czas wolny, rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza i towarzyska, miejsce zamieszkania, działalność społeczna, kulturalna itd.).

INDEKSOWANE W: Google Scholar; WorldCat

DOI: 10.14746/psn

ISSN: 2720-1635   E-ISSN: 2720-7587 
Creative Commons License
 
WYDAWCA:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Tom 2 Nr 3 (2022)

Opublikowane: 2022-06-07

Od Redaktor Naczelnej

Katarzyna Segiet

9-10

Wyświetl wszystkie numery