Pedagogika Społeczna Nova

Aktualny numer

Tom 2 Nr 3 (2022)
Opublikowany 2022 czerwca 7

Misją czasopisma jest zwrócenie uwagi na środowiskowe konteksty procesów wychowawczych oraz koncentracja na analizie warunków umożliwiających zaspokojenie potrzeb rozwojowych jednostek i grup społecznych we wszystkich fazach wieku społecznego oraz różnorodnych sytuacjach życiowych i środowiskach (nauka, praca, czas wolny, rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza i towarzyska, miejsce zamieszkania, działalność społeczna, kulturalna itd.).

INDEKSOWANE W: Google Scholar; WorldCat

DOI: 10.14746/psn

ISSN: 2720-1635   E-ISSN: 2720-7587  Prace publikowane w czasopismie dostepne są na  licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe. Creative Commons License   WYDAWCA: Wydawnictwo Naukowe UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wstęp

Katarzyna Segiet
9-10
Od Redaktor Naczelnej
PDF

Artykuły

Wiesław Theiss
13-31
O ideowym dziedzictwie Heleny Radlińskiej. Przybliżenia
https://doi.org/10.14746/psn.2022.3.1
PDF
Mariusz Cichosz
33-46
Problematyka wartości w pedagogice społecznej – pola poszukiwań. Refleksje wprowadzające
https://doi.org/10.14746/psn.2022.3.2
PDF
Tadeusz Pilch
47-73
Społeczne i polityczne uwarunkowania nierówności oświatowych w Polsce. Geneza – rozmiary – polityka bezczynności
https://doi.org/10.14746/psn.2022.3.3
PDF
Izolda Takács
75-93
Ius cogens human rights. The absolute right regarding prohibition of torture and the related interpretations, with particular consideration to the reservations of the United States
https://doi.org/10.14746/psn.2022.3.4
PDF (English)
Marek Budajczak
95-106
Choć można o „niebie”, to słuszniej bodaj o „chlebie” – między wartościami a potrzebami z perspektywy pedagogiki społecznej
https://doi.org/10.14746/psn.2022.3.5
PDF
Wojciech Sroczyński
107-120
Pedagogika społeczna wobec wartości
https://doi.org/10.14746/psn.2022.3.6
PDF
Katarzyna Pawełek
121-136
Wspomaganie wychowawczego rozwoju człowieka opartego na wartościach w świetle teorii Stefana Kunowskiego
https://doi.org/10.14746/psn.2022.3.7
PDF
Piotr Mosiek
137-152
Szkoła, rynek pracy, wsparcie społeczne – dynamika zmian relacyjnych
https://doi.org/10.14746/psn.2022.3.8
PDF
Onyekachi Peter Onuoha
153-169
Traumatic memory and the abuse of child rights in Things Fall Apart
https://doi.org/10.14746/psn.2022.3.9
PDF
Adjeketa Blessing
171-183
Imported cartoon films: Replacing African social-cultural values?
https://doi.org/10.14746/psn.2022.3.10
PDF (English)
Wyświetl wszystkie wydania