Pedagogika Społeczna Nova

Aktualny numer

Tom 3 Nr 6 (2023)
Opublikowany 2024 lutego 28

Misją czasopisma jest zwrócenie uwagi na środowiskowe konteksty procesów wychowawczych oraz koncentracja na analizie warunków umożliwiających zaspokojenie potrzeb rozwojowych jednostek i grup społecznych we wszystkich fazach wieku społecznego oraz różnorodnych sytuacjach życiowych i środowiskach (nauka, praca, czas wolny, rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza i towarzyska, miejsce zamieszkania, działalność społeczna, kulturalna itd.).

INDEKSOWANE W: Google Scholar; WorldCat

DOI: 10.14746/psn

ISSN: 2720-1635   E-ISSN: 2720-7587  Prace publikowane w czasopismie dostepne są na  licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe. Creative Commons License   WYDAWCA: Wydawnictwo Naukowe UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wstęp

Katarzyna Segiet
9-10
Słowo od Redaktor Naczelnej
PDF
Wyświetl wszystkie wydania