Przestrzenie lokalnej demokracji. Szkic z gdańskiej perspektywy

Main Article Content

Maria Mendel

Abstrakt

This article is an expression of thinking about the spaces of local democracy, which was based on the research project “Gdańsk as a Shared Place” (2014–2015). Due to the fact that the theses and results of this ‘old’ project are updated in the light of the deepening crisis of the social in the pandemic conditions, I present in the article the content selected from the research report, hopefully emphasizing their impor- tance in shaping various, sometimes surprising forms and places of democracy. I am doing this, counting on the fruitful expansion of the field of understanding and practicing bond-forming, communal forms of social life. Thus, I follow the path that Professor Stanisław Kawula (1939–2014) pioneered in social pedagogy, tirelessly describing the social condition and – thus – updating the dimensions of democracy in various perspectives [for example, in relation to the diagnosed risks (2003; 2005 etc.)]. Hence, I dedicate this text to him, and choosing the horizon of local experience, I want to draw attention to the meaning of research descriptions of this local dimension, which is especially important today, in a social crisis condi- tion. I conclude with a reflection on the meanings of non-consensual democracy, inscribed in urbanity as a way of social life, and emphasize the importance of a neighborhood which – literally: having a place – locates democracy in a special way. Such a location allows us to capture its essential meanings and show the democratic productivity of everyday, neighborly production of commonality, that is the common good, constantly crumble and constantly arouse mutual attention and ask for care.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Mendel, M. (2021). Przestrzenie lokalnej demokracji. Szkic z gdańskiej perspektywy. Pedagogika Społeczna Nova, 1(1), 103-118. https://doi.org/10.14746/psn.2021.1.06
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Arystoteles, Polityka, przekł. L. Piotrowicz, Warszawa 2004.
 2. Augé M., Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, przekł. R. Chymkowski, Warszawa 2010.
 3. Bauman Z., Płynna nowoczesność, przekł. T. Kunz, Kraków 2006. Bauman Z., Płynne życie, przekł. T. Kunz, Kraków 2007.
 4. Bauman Z., Collateral Damage. Social Inequalities in a Global Age, Cambridge–Malden 2011. Bauman Z., O edukacji, przekł. P. Poniatowska, Wrocław 2012.
 5. Beck U., Giddens A., Lash S., Modernizacja refleksyjna, przekł. J. Konieczny, Warszawa 2009.
 6. Biesta G.J.J., Becoming Public: Public Pedagogy, Citizenship and the Public Sphere, „Social and Cultural Geography” 2012, 13 (7), s. 683–697.
 7. Butler J., Zapiski o performatywnej teorii zgromadzeń, przekł. J. Bednarek, Warszawa 2016. Certeau de M., Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, przekł. K. Thiel-Jańczuk, Kraków 2008. Harvey D., Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja, Warszawa 2012.
 8. Heidegger M., Bycie i czas, przekł. B. Baran, Warszawa 2013.
 9. Kawula S., Pedagogika społeczna w koncepcji społeczeństwa ryzyka, „Kultura i Edukacja” 2005, nr 4, s. 32–42.
 10. Kawula S., Pedagogika społeczna w początkach XXI wieku – perspektywa koncepcji społeczeństwa ry- zyka, „Chowanna” 2003, nr 2, s. 25–43.
 11. Krastev: Walka o przejrzystość zabija demokrację, http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/ue/20130331/krastev-walka-o-przejrzystosc-zabija-demokracje [dostęp: 2.05.2021].
 12. Massey D., Space, Place and Gender, Cambridge 1994.
 13. Mendel M., Pedagogika miejsca wspólnego. Miasto i szkoła, Gdańsk 2017.
 14. Mendel M., Wspólny Pokój Gdańsk. Miejskie „modi co-vivendi” w badaniu metodą Krytycznej Historii Miasta, [w:] eadem (red.), Miasto jak wspólny pokój. Gdańskie modi co-vivendi, Gdańsk 2015.
 15. Mendel M. (red.), Miasto jak wspólny pokój. Gdańskie modi co-vivendi, Gdańsk 2015. Mendel M., Skrzypczak B. (red.), Praca socjalna jako edukacja ku zmianie, Warszawa 2013.
 16. Mouffe C., Paradoks demokracji, przekł. W. Jach, M. Kamińska, A. Orzechowski, Wrocław 2005. Radlińska H., Pedagogika społeczna, Warszawa 1961.
 17. Rancière J., Dzielenie postrzegalnego. Estetyka i polityka, przekł. M. Kropiwnicki, J. Sowa, wstęp
 18. M. Pustoła, słownik zestawił K. Mikurda, Kraków 2007.
 19. Rosanvallon P., Wspólność, przekł. B. Jastrzębski, „Res Publica Nova” 2016, nr 2, s. 27–33.
 20. Sassen S., Globalizacja. Eseje o nowej mobilności ludzi i pieniędzy, przedmowa K.A. Appiah, przekł.
 21. J. Tegnerowicz, Kraków 2007.
 22. Szkudlarek T., Miejsce, przemieszczenie, tożsamość, [w:] J.P. Hudzik, J. Mizińska (red.), Pamięć, miej- sce, obecność. Współczesne refleksje nad kulturą i ich implikacje pedagogiczne, Lublin 1997.
 23. Tuan Y.-F., Przestrzeń i miejsce, przekł. A. Morawińska, Warszawa 1987. Vattimo G., Społeczeństwo przejrzyste, przekł. M. Kamińska, Wrocław 2006.
 24. Wirth L., Urbanism as a Way of Life, „American Journal of Sociology” 1938, vol. 44, nr 1, s. 1–24.