Zakorzenienia pedagogiki resocjalizacyjnej

Main Article Content

Wiesław Ambrozik

Abstrakt

The article deals with the issue of rooting social rehabilitation in such disciplines as special pedagogy and social pedagogy. Affiliation of the analyzed field also affects the today’s shape of the theory and practice of resocialization, causing a number of disputes about the subject.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Ambrozik, W. (2021). Zakorzenienia pedagogiki resocjalizacyjnej. Pedagogika Społeczna Nova, 1(1), 137-146. https://doi.org/10.14746/psn.2021.1.08
Dział
Artykuły

Bibliografia

  1. Czapów Cz., Jedlewski S., Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa 1971. Kamiński A., Funkcje pedagogiki społecznej, Warszawa 1972.
  2. Kowalski S., Pedagogika społeczna Heleny Radlińskiej a socjologia wychowania, „Studia Socjologicz- ne” 1980, nr 3.
  3. Kowalski S., System wychowania prewencyjno-resocjalizacyjnego, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1973, nr 3.
  4. Marody M., Giza-Poleszczuk A., Przemiany więzi społecznych, Warszawa 2004. Polska myśl resocjalizacyjna. Wybór tekstów, oprac. K. Sawicka, Warszawa 1993. Szacki J., Historia myśli społecznej, Warszawa 1983.
  5. Thomas W.I., Znaniecki F., Chłop polski w Europie i Ameryce, t. 4, Warszawa 1978.
  6. Znaniecki F., Social Research in Criminology, „Sociology and Social Research” 1928, vol. 12, no. 4.