Agnieszka Cybal-Michalska, Katarzyna Segiet, Klaudia Węc (red.), Aktywizacja młodzieży w warunkach zmiennej rzeczywistości społeczno-kulturowej, Poznań 2021

Main Article Content

Bożena Matyjas

Abstrakt

Agnieszka Cybal-Michalska, Katarzyna Segiet, Klaudia Węc (red.), Aktywizacja młodzieży w warunkach zmiennej rzeczywistości społeczno-kulturowej, Poznań 2021

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Matyjas, B. (2021). Agnieszka Cybal-Michalska, Katarzyna Segiet, Klaudia Węc (red.), Aktywizacja młodzieży w warunkach zmiennej rzeczywistości społeczno-kulturowej, Poznań 2021. Pedagogika Społeczna Nova, 1(1), 201-205. https://doi.org/10.14746/psn.2021.1.13
Dział
Recenzje i polemiki