Ius cogens human rights. The absolute right regarding prohibition of torture and the related interpretations, with particular consideration to the reservations of the United States
PDF (English)

Słowa kluczowe

ius cogens
prawa człowieka
prawo międzynarodowe
konwencja przeciwko torturom

Jak cytować

Takács, I. (2022). Ius cogens human rights. The absolute right regarding prohibition of torture and the related interpretations, with particular consideration to the reservations of the United States. Pedagogika Społeczna Nova, 2(3), 75–93. https://doi.org/10.14746/psn.2022.3.4

Abstrakt

The following paper attempts to introduce the general characteristics of the concept of torture and to describe it both as human right and criminal act. I will furthermore address the specific interpretation of the USA with regards to their reservation towards the Convention against Torture and Other Cruel, Inhu- man or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT). Finally, the paper delineates the accountability of member states and the two methods applied to survey and prevent infringements.

https://doi.org/10.14746/psn.2022.3.4
PDF (English)

Bibliografia

U.S. Code § 2340, https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/2340 [accessed: 25.10.2021].

U.S. Code § 2340A – Torture, https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/2340A [accessed: 25.10.2021].

Balázs T., Furundžija ügy – a humanitárius jog sarokköve, “Jogelméleti Szemle” 2018, 3.

Haraszti M.K., A kínzás és az embertelen vagy megalázó bánásmód és büntetések tilalma az ENSZ ésaz Európa Tanács legfontosabb dokumentumaiban, valamint az állampolgári jogok országgyűlési biztosának tevékenységében, “Acta Humana” 2008, 19(3).

Haraszti M.K., A kínzás tilalmának értelmezése a nemzetközi jogban és a tilalom alkotmányos garan- ciái, PhD dissertation, Budapest 2021.

Haraszti M.K., A nemzeti megelőző mechanizmus mint a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód megelőzésének eszköze, “Acta Humana” 2009, 20(3).

Haraszti M.K., A terrorista méltósága. A kínvallatás alapjogi dilemmái, “Közjogi Szemle” 2012, 2. Haraszti M.K., Az Embertelen és a megalázó bánásmód vagy büntetés definiálásának és értelmezésénekirányai, “Közjogi Szemle” 2019, 4.

Haraszti M.K., Védelem a magánszemélyek kínzási cselekményeivel szemben, “Iustum Aequum Salutare” 2021, 17(1).

Inter-American Convention To Prevent and Punish Torture, Article 2, https://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-51.html [accessed: 25.10.2021].

Jacobs G., Bürgerstrafrecht und Feindstrafrecht, “Ritsumeikan Law Review” 2004, 21.

Juhász A.E., A kínzás, az embertelen, a megalázó bánásmód tilalma a fogvatartottakkal szemben PhD értekezés, 2016, Szeged, http://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/3140/1/juhasz_andrea_erika_phd_ertekezes.pdf [accessed: 25.10.2021].

Kardos G., A nemzetközi jog diszkrét bája. Ötvenéves az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, “Fundamentum” 1998, 4. szam.

Kardos G., Diplomácia és emberi jogok, “Külügyi Szemle” 2002, 3.

Kiss B., A kínzás és más kegyetlen, embertelen, megalázó büntetés vagy bánásmód tilalma az emberi jogok rendszerében, Juridpolforum, http://acta.bibl.u-szeged.hu/61950/1/juridpol_forum_008_002_197-212.pdf [accessed: 25.10.2021].

Kiss B., Az alapjogok korlátozhatósága különleges jogrendben, különös tekintettel a (büntető-) igazságszolgáltatásra vonatkozó rendkívüli intézkedésekre, [in:] M. Homoki-Nagy, K. Karsai, A. Gál (ed.) Ünnepi kötet dr. Nagy Ferenc egyetemi tanár 70. születésnapjára, Szeged 2018.

Kovács L, Sánta F., A kínzás büntette a nemzetközi jogban, “Miskolci Jogi Szemle” 2010, 5(2).

Lamm V., Adalékok a Rule of Law érvényesüléséről a nemzetközi jogban, “Tanulmányok” 2009, 1.évf. 2.sz.

Lamm V., Some remarks on the specific case of the interpretation of human rights conventions, [in:] K. Szoboszlai-Kiss, G. Deli (ed.), Tanulmányok a 70 éves Bihari Mihály tiszteletére, Győr 2013.

Ludassy M., A forradalom szó kétfajta fogalmáról, “Magyar Tudomány” 2008, 08.

Marzen C.G., The Furundzija Judgment and its Continued Vitality in International Law, “Creighton Law Review” 2010, 43.

Roth B.R., Just Short of Torture, “Journal of International Criminal Justice” 2008, 6.

Roth K., Darfur and Abu Ghraib, https://www.hrw.org/legacy/wr2k5/darfurandabughraib/darfurandabughraib.pdf [accessed: 25.10.2021].

Takács I., Az emberi jogok lehetnek-e univerzálisak? A kulturális relativizmus és az univerzalizmus konfliktusa az emberi jogok filozófiai és gyakorlati megközelítéseiben, “Jogelméleti Szemle” 2021, 3.

The Report of The Constitution Project’s Task Force on DetaineeTreatment, 2013, http://detaineetaskforce.org/pdf/Full-Report.pdf [accessed: 14.11.2021].

U.S. reservations, declarations, and understandings, Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Cong. Rec. S17486-01 (daily ed., Oct. 27, 1990).

Vanda L., Some remarks on the specific case of the interpretation of human rights conventions, [in:] S. Kiss, K. Deli, Gergely (ed.).,Tanulmányok a 70 éves Bihari Mihály tiszteletére, Győr 2013.

Zakariás K., Az emberi méltósághoz való jog, [in:] J. András, F. Balázs (ed.), Internetes Jogtudományi Enciklopédia, 2017.