Elżbieta Górnikowska-Zwolak, Polityka – edukacja – płeć kulturowa. Z perspektywy antropogiki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2021
PDF

Jak cytować

Wójcik, M. (2023). Elżbieta Górnikowska-Zwolak, Polityka – edukacja – płeć kulturowa. Z perspektywy antropogiki społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2021. Pedagogika Społeczna Nova, 2(4), 175–180. https://doi.org/10.14746/psn.2022.4.12
https://doi.org/10.14746/psn.2022.4.12
PDF