Kontakt

„Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

ul. Fredry 10,
61-701 Poznań (pokój 235)

Główna osoba do kontaktu

dr Paulina Michalska-Górecka

Wsparcie techniczne

Pressto