Pressto.

Nagłowek strony

Kontakt

Adres

„Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

ul. Fredry 10,
61-701 Poznań (pokój 235)

Osoba do kontaktu

dr Paulina Michalska-Górecka
Email: p.michal@amu.edu.pl

Wsparcie techniczne

Emilia Kawasińska
Email: emika@amu.edu.pl    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo