Pressto.

Nagłowek strony

Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza

Baner

OPIS CZASOPISMA
„Poznańskie Studia Polonistyczne” ukazują się od roku 1973, pierwotnie jako czasopismo wspólne dla problematyki literaturoznawczej i językoznawczej, w 1994 roku rozdzielone na dwie serie: Literacką i Językoznawczą. W Serii Językoznawczej publikowane są artykuły dotyczące zarówno współczesnej, jak i historycznej polszczyzny, historii dyscypliny oraz recenzje prac naukowych. W ostatnich latach problematyka została rozszerzona o zagadnienia slawistyczne.

INDEKSOWANE W:

CEJSH, ERIH PLUS, PKP Index; Google Scholar; WorldCat

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:

DOI: 10.14746/pspsj
ISSN (Print) 1233-8672 ISSN (Online) 2450-4939
PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2016 r. DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
CC_by-nd/4.0

Statystyka pobierania artykułów czasopisma

121514

Aktualności

 

PSP SJ vol. 26, nr 1

 
Prosimy o nadsyłanie tekstów do kolejnego numeru do 15 listopada 2018 r. do Sekretarz Redakcji, dr Pauliny Michalskiej-Góreckiej, na adres p.michal@amu.edu.pl.  
Opublikowane: 2018-07-19
 

Finansowanie czasopisma

 
Digitalizacja i upowszechnienie czasopisma „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” t. 23 i 24 realizowane przez PTPN w ramach umowy 668/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę
 
Opublikowane: 2017-11-26
 
Więcej ogłoszeń...


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo