Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny
prof. dr hab. Tomasz Lisowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska, @

Redaktor tematyczny
dr hab., prof. UAM Magdalena Graf, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska, @

Redaktor tematyczny
dr hab. prof. UAM Monika Grzelka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska, @

Redaktor tematyczny
prof. dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska, @

Sekretarz redakcji
dr hab. Paulina Michalska-Górecka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska , @

Rada naukowa
prof. dr Byung Kwon Cheong, Hankuk University of Foreign Studies, Seul, Korea Południowa, @
prof. dr hab. Henryk Duda, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych, Polska, @
prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska, @
doc. Gabriela Olchowa, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická Fakulta, Bańska Bystrzyca, Słowacja, @
prof. dr hab. Andrzej Sieradzki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska, @