Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

dr hab. prof. UAM Tomasz Lisowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

Sekretarz redakcji

dr Paulina Michalska-Górecka, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Redaktor tematyczny

dr Magdalena Graf, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

dr Monika Grzelka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

dr hab. prof. UAM Małgorzata Witaszek-Samborska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

Rada naukowa

prof. Koji Morita, Tokyo University of Foreign Studies, Tokio, Japonia

dr hab. prof. KUL Henryk Duda, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych, Polska

prof. dr, dr c.h. Byung Kwon Cheong, Hankuk University of Foreign Studies, Seul, Korea Południowa

prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

prof. Vera Mitrinović, Univerzitet u Beograda, Filološki Fakultet, Belgrad,

doc. Gabriela Olchowa, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická Fakulta, Bańska Bystrzyca, Słowacja

dr hab. prof. UAM Andrzej Sieradzki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska