Pressto.

Nagłowek strony

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

  1. dr hab. prof. UAM Tomasz Lisowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska

Sekretarz redakcji

  1. dr Paulina Michalska-Górecka, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

Redaktor tematyczny

  1. dr Magdalena Graf, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska
  2. dr Monika Grzelka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska
  3. dr hab. prof. UAM Małgorzata Witaszek-Samborska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo