Zespół redakcyjny

prof. dr hab. Tomasz Lisowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska - redaktor naczelny, lisowski@amu.edu.pl

dr hab., prof. UAM Magdalena Graf, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska - redaktor tematyczny, magdalena.graf@amu.edu.pl

dr hab. Monika Grzelka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska - redaktor tematyczny, monika.grzelka@amu.edu.pl

prof. dr hab. Małgorzata Witaszek-Samborska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska - redaktor tematyczny, malgorzata.samborska@amu.edu.pl

dr hab. Paulina Michalska-Górecka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska - sekretarz redakcji, p.michal@amu.edu.pl


Rada naukowa

prof. dr hab. Henryk Duda, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Humanistycznych, Polska, henryk.duda@kul.pl

prof. dr, dr c.h. Byung Kwon Cheong, Hankuk University of Foreign Studies, Seul, Korea Południowa, bkchungpl@gmail.com

prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska, stmikolajczak@gmail.com

doc. Gabriela Olchowa, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Filozofická Fakulta, Bańska Bystrzyca, Słowacja, gabriela.olchowa@umb.sk

prof. dr hab. Andrzej Sieradzki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Polska, sieradzki@amu.edu.pl