Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza

Aktualny numer

Tom 30 Nr 2 (2023)
Opublikowany 2024 marca 28

„Poznańskie Studia Polonistyczne” ukazują się od roku 1973, pierwotnie jako czasopismo wspólne dla problematyki literaturoznawczej i językoznawczej, w 1994 roku rozdzielone na dwie serie: Literacką i Językoznawczą. W Serii Językoznawczej publikowane są artykuły dotyczące zarówno współczesnej, jak i historycznej polszczyzny, historii dyscypliny oraz recenzje prac naukowych. W ostatnich latach problematyka została rozszerzona o zagadnienia slawistyczne.

INDEKSOWANE W:
CEJSH, ERIH PLUS, PKP Index; Google Scholar; WorldCat.

WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2024): 40

ICV 2021 = 84.06
LICZBA POBRAŃ: 58020 (2021)
DOI: 10.14746/pspsj
ISSN (Print): 1233-8672
ISSN (Online): 2450-4939

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2016 r. DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
CC_by-nd/4.0

ARCHIWIZACJA
Platforma PRESSto archiwizuje zawartość tego czasopisma w PKP Preservation Network (PKP PN), co zapewnia tworzenie elektronicznej kopii zapasowej i bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma.
Czasopismo "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza" jest zgodne ze standardami I40C dotyczącymi otwartych cytowań.

WYDAWCA
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Ogłoszenia

PSP.SJ vol. 32 (2025/1)

 

Redakcja „Poznańskich Studiów Polonistycznych. Serii Językoznawczej” informuje, że artykuły do numeru pierwszego za rok 2025 można przesyłać do 15 października 2024 roku (wyłącznie za pomocą platformy PRESSto).


Więcej…

2024 lipca 17

PSP.SJ vol. 31 (2024/1)

Redakcja „Poznańskich Studiów Polonistycznych. Serii Językoznawczej” informuje, że artykuły do numeru drugiego za rok 2024 można przesyłać do 15 kwietnia 2024 roku (wyłącznie za pomocą platformy PRESSto).


Więcej…

2024 stycznia 16

PSP.SJ vol. 30 (2023/2)

Redakcja „Poznańskich Studiów Polonistycznych. Serii Językoznawczej” informuje, że artykuły do numeru drugiego za rok 2023 można przesyłać do 15 czerwca 2023 roku (za pomocą platformy PRESSto).


Więcej…

2022 grudnia 28

Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną

Władysława Bryła, Agnieszka Bryła-Cruz
9-27
The Portrayal of the COVID-19 Pandemic in the Media
PDF (English)
Jolanta Ignatowicz-Skowrońska
29-43
New Phraseological Compounds with “Dywan” in Modern Polish Language
PDF (English)
Lucyna Jankowiak
45-60
Polish Anthropological Terminology in Słownik terminologii lekarskiej polskiej from 1881
PDF (English)
Dorota Kozaryn
61-78
Expressions in the Description of Orthodox Christianity in Kronika, to jest historyja świata by Marcin Bielski (1564)
PDF (English)
Tadeusz Lewaszkiewicz
79-96
Pre-Reformation and Reformation Influences on the Development of European Literary Languages
PDF (English)
Patrycja Pałka
97- 118
Dialogue with Tradition in Historical Advertising Discourse. Polite Forms of Address
PDF (English)
Agnieszka Piotrowska-Wojaczyk
119-127
On the Usefulness of Erazm Rykaczewski’s Słownik języka polskiego in Research on the Territorial Diversification of Old Polish (Preliminary Remarks)
PDF (English)
Mateusz Rybarski
129-149
Neologizmy słowotwórcze w Obserwatorium Językowym Uniwersytetu Warszawskiego (na materiale haseł opracowanych do lutego 2022 roku). Część 1: Substantywne derywaty proste
PDF
Joanna Smól
151-174
Stylistyka artykułów poradnikowych o tematyce kulinarnej adresowanych do mężczyzn – na podstawie materiałów z miesięcznika „Men’s Health”
PDF
Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz
175-191
Verbal-Visual Indicators of Genre Identification in a Mediotext (Using Monologised Audiovisual Interviews as an Example)
PDF (English)
Ewa Woźniak
193-205
The Confessional Diversity of 16th-century Polish Religious Lexis: Recapitulation and Research Postulates
PDF (English)

Recenzje i artykuły recenzyjne

Joanna Smól
209-217
Oblicza redukcjonizmu genologicznego
PDF
Wyświetl wszystkie wydania