Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza

Aktualny numer

Tom 29 Nr 1 (2022)
Opublikowany 2022 września 30

OPIS CZASOPISMA
„Poznańskie Studia Polonistyczne” ukazują się od roku 1973, pierwotnie jako czasopismo wspólne dla problematyki literaturoznawczej i językoznawczej, w 1994 roku rozdzielone na dwie serie: Literacką i Językoznawczą. W Serii Językoznawczej publikowane są artykuły dotyczące zarówno współczesnej, jak i historycznej polszczyzny, historii dyscypliny oraz recenzje prac naukowych. W ostatnich latach problematyka została rozszerzona o zagadnienia slawistyczne.

INDEKSOWANE W:
CEJSH, ERIH PLUS, PKP Index; Google Scholar; WorldCat.
WSKAŹNIKI OCENY CZASOPISMA:
Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (2021): 40

ICV 2020 = 80,68   LICZBA POBRAŃ: 58020 (2021)
DOI:
10.14746/pspsj ISSN (Print): 1233-8672 
ISSN (Online): 2450-4939

PRACE PUBLIKOWANE W CZASOPIŚMIE OD 2016 r. DOSTĘPNE SĄ NA LICENCJI CREATIVE COMMONS:
CC_by-nd/4.0

Ogłoszenia

PSP.SJ vol. 30 (2023/1)

Redakcja „Poznańskich Studiów Polonistycznych. Serii Językoznawczej” informuje, że artykuły do numeru pierwszego za rok 2023 można przesyłać do 15 października 2022 roku (na adres e-mail: p.michal@amu.edu.pl lub za pomocą platformy PRESSto).


Więcej…

2022 czerwca 9

Finansowanie czasopisma

Digitalizacja i upowszechnienie czasopisma „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” t. 23 i 24 realizowane przez PTPN w ramach umowy 668/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę
Więcej…

2017 listopada 26
Wyświetl wszystkie wydania