Ogłoszenia

 

Redakcja „Poznańskich Studiów Polonistycznych. Serii Językoznawczej” informuje, że artykuły do numeru pierwszego za rok 2022 można przesyłać do 15 października 2021 roku (na adres e-mail: p.michal@amu.edu.pl lub za pomocą platformy PRESSto).