Pressto.

Nagłowek strony

Aktualności

Finansowanie czasopisma

 
Digitalizacja i upowszechnienie czasopisma „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” t. 23 i 24 zadanie finansowane w ramach umowy 728/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę
 
Opublikowane: 2017-11-26
 
1 - 1 z 1 elementów


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo