Ogłoszenia

 

Redakcja „Poznańskich Studiów Polonistycznych. Serii Językoznawczej” informuje, że artykuły do numeru pierwszego za rok 2022 można przesyłać do 15 października 2021 roku (na adres e-mail: p.michal@amu.edu.pl lub za pomocą platformy PRESSto).

 

PSP.SJ vol. 30 (2023/1)

2022-06-09

Redakcja „Poznańskich Studiów Polonistycznych. Serii Językoznawczej” informuje, że artykuły do numeru pierwszego za rok 2023 można przesyłać do 15 października 2022 roku (na adres e-mail: p.michal@amu.edu.pl lub za pomocą platformy PRESSto).

Finansowanie czasopisma

2017-11-26

Digitalizacja i upowszechnienie czasopisma „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” t. 23 i 24 realizowane przez PTPN w ramach umowy 668/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę