PSP.SJ vol. 30 (2023/1)

Redakcja „Poznańskich Studiów Polonistycznych. Serii Językoznawczej” informuje, że artykuły do numeru pierwszego za rok 2023 można przesyłać do 15 października 2022 roku (na adres e-mail: p.michal@amu.edu.pl lub za pomocą platformy PRESSto).