Tabularność wiersza wolnego i jej konsekwencje lekturowe

Main Article Content

Krzysztof Skibski

Abstrakt

This article touches upon the tabular nature of free verse; here it indicates the individuality of verses in the text structure resulting from its non-linear character (spatiality) as a result of free verse. In other words, any text written in free verse is potentially a structure of coincidental syntax e.g. as a result of maximised equivalence each single verse is semantically independent and primarily independent with respect to syntax from the other verses. This article relies on the assumption that reception of a text written in free verse is non-linear and therefore tabular. This assumption is based on a conviction that the tabular nature is not a revelation of the new media or the change in perceiving texts propagated in the new media. Rather, it is a phenomenon typical of poetry; it started to accompany poetry when the notion of free verse was introduced. The text is illustrated with examples of poems by contemporary Polish authors.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Skibski, K. (2013). Tabularność wiersza wolnego i jej konsekwencje lekturowe. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 20(1), 75-92. https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.1.6
Dział
Studia nad językiem współczesnym
Biogram autora

Krzysztof Skibski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Krzysztof Skibski – Zakład Frazeologii i Kultury Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zainteresowania naukowe: język współczesnych tekstów literackich, składnia poetycka, tendencje rozwojowe polszczyzny, metodologia badań językoznawczych.

Bibliografia

 1. U. Eco, Interpretacja i nadinterpretacja, przeł. T. Bieroń, Kraków 2008.
 2. J. Culler, Literatura w teorii, przeł. M. Maryl, Kraków 2013.
 3. M. Dłuska, Próba teorii wiersza polskiego, Kraków 1980.
 4. T. Dobrzyńska, Od słowa do sensu. Studia o metaforze, Warszawa 2012.
 5. L. Pszczołowska, Wiersz polski, Wrocław 1997.
 6. U. Eco, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, przeł. zespół, wyd. 3, Warszawa 2008.
 7. W.J. Ong, Osoba – świadomość – komunikacja. Antologia, wybór, wstęp, przekład i oprac. J. Japola, Warszawa 2009.
 8. Ch. Vanderdorpe, Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i lektury, przeł. A. Sawisz, Warszawa 2008.
 9. A. Markowski, Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005. M. Bugajski, Język w komunikowaniu, Warszawa 2006, Norma językowa w aspekcie teoretycznym i pragmatycznym, red. A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, K. Skibski, Po-znań 2011.
 10. M. Grochowski, Konwencje semantyczne a definiowanie wyrażeń językowych, Warszawa 1993.
 11. W. Lubaś, Polskie gadanie. Podstawowe cechy i funkcje potocznej odmiany polszczyzny, Opole 2003.
 12. J. Warchala, Kategoria potoczności w języku, Katowice 2003.
 13. K. Miłobędzka, gubione, Wrocław 2008.
 14. J. Ekier, podczas ciebie, Kraków 1999.
 15. K. Skibski, Problem semantycznych innowacji frazeologizmów w tekstach artystycznych, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” 2010, t. 17 (37).
 16. B. Zadura, Wszystko, Wrocław 2008.
 17. J. Gutorow, Inne tempo, Wrocław 2009.
 18. Narodowy Korpus Języka Polskiego – http://nkjp.pl/poliqarp/nkjp-full/query/ [dostęp: 5.04.2013].
 19. M. Woźniak, Ucieczka z Elei, Poznań 2010.
 20. R. Tekieli, Nibyt, Kraków–Warszawa 1993.
 21. J. Fiedorczuk, Tlen, Wrocław 2009.