Jarosław Karzarnowicz, Funkcje i użycie przypadków w cerkiewnosłowiańskim „Apostole” z Biblioteki Śląskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, ss. 182

Main Article Content

Halina Wątróbska

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Wątróbska, H. (2013). Jarosław Karzarnowicz, Funkcje i użycie przypadków w cerkiewnosłowiańskim „Apostole” z Biblioteki Śląskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008, ss. 182. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 20(1), 151-169. https://doi.org/10.14746/pspsj.2013.20.1.9
Dział
Recenzje i artykuły recenzyjne

Bibliografia

  1. Księgozbiór Pawła Szymańskiego odziedziczony przez unickie seminarium w Chełmie, „Rocznik Chełmski” 1995, t. 1.
  2. Karzarnowicz od 1 marca 2002 roku do wydania recenzowanej książki korzystał z grantu BW 4500-5-1732,http://naukapolska.pl/dhtml/raporty/praceBadawcze?rtype=opis&lang=pl&objectId=36165 [dostęp: 23.07.2011].
  3. Naukovi zapiski, Серiя Фiлологiчна, z. 13, Мiжкультурна комунiкацiя: мова – культура – особистiсть, Матерiали мiжнароднoï науково-практичноï конференцiï, 22–23 квiтня 2010 року, Острог 2010.
  4. J. Łoski, Ksiądz Paweł Szymański (1782–1852), http://unici.pl/content/view/88 [dostęp: 7.12.2010].
  5. Gwary polskie. Przewodnik multimedialny, red. H. Karaś, http://www.gwarypolskie.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=189&Itemid=58 [dostęp: 20.03.2011].
  6. dostępnego online: http://ru.wikipedia.org [dostęp: 6.12.2010] (hasło Фёдоровская церковь (Ярославль)).