Pierwiastek onomastyczny w polskiej terminologii sportowej

Main Article Content

Bogusław Nowowiejski

Abstrakt

Polish sports vocabulary uses a variety of sources, including lexical elements of various origin that include foreign lexical elements. A fairly significant part of this vocabulary consists of words and expressions that include in their composition onomastic, toponymic and anthroponymic components. An analysis of this vocabulary proves that, from among sports terms with the onomastic component, nominations that stem from the Mediterranean, Scandinavian and Anglo-Saxon traditions are decidedly dominant, whereas those of Polish origin are rare and infrequent.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Studia nad językiem współczesnym
Biogram autora

Bogusław Nowowiejski, Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. Bogusław Nowowiejski, prof. UwB, Zakład Historii Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku; zainteresowania badawcze: historia języka polskiego, dialektologia, onomastyka, historyczna leksykografia ogólna i gwarowa, polszczyzna kresowa, współczesna polszczyzna, język w mediach, język miasta, polska terminologia sportowa. Redaktor naczelny rocznika „Białostockie Archiwum Językowe” oraz serii wydawniczej „Białostockie Studia Językoznawcze”.

Bibliografia

  1. W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1998.
  2. Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, Warszawa 2008.
  3. Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, Warszawa 1958–1969.
  4. W. Kopaliński, Słownik eponimów, czyli wyrazów odimiennych, Warszawa 1996.
  5. Słownik wyrazów obcych PWN, red. E. Sobol, Warszawa 1999.
  6. Wielki słownik poprawnej polszczyzny, red. A. Markowski, Warszawa 2004.