Komunikacja niewerbalna Koreańczyków na tle tradycji kulturowej. Perspektywa glottodydaktyczna
PDF

Jak cytować

Janicka, I. (2009). Komunikacja niewerbalna Koreańczyków na tle tradycji kulturowej. Perspektywa glottodydaktyczna. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 15, 9–21. https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.1

Abstrakt

The article deals with the question of teaching a nonverbal code in the foreign language learning process of students coming from Korea. The social principles of Confucian philosophy, generally recognized in the Far East, provide an important context explaining the problems of interference in nonverbal communication and of achieving cultural competence. Several types of nonverbal messages have been presented, with focus on the gestures—inadequate for the Polish cultural code—used by Koreans in communicative situations. It has been stressed that such aspects of the language must be considered in teaching Polish in order for students to achieve sociocultural competence parallely to linguistic competence. In the face of worldwide promotion of the Polish language, the inclusion of nonverbal communication and cultural realities should play a bigger role in the teaching programs and be seen as important, although often omitted elements.
https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.1
PDF

Bibliografia

J. Antas, Gest, mowa a myśl, w: Językowa kategoryzacja świata, red. R. Grzegorczykowa, A. Pajdzińska, Lublin 1996.

P.E. Gębal, Program nauczania cudzoziemców realiów polskich, w: Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego: stan obecny – programy nauczania – pomoce dydaktyczne, red. W. Miodunka, Kraków 2004.

R. Harris, Roadmap to Korean, New Jersey–Seoul 2003.

R. Huszcza, Honoryfikatywność. Gramatyka, pragmatyka, typologia, Warszawa 1996.

R. Kalisz, W. Kubiński, Dwadzieścia lat językoznawstwa kognitywnego w USA i w Polsce – próba bilansu, w: Językoznawstwo kognitywne – wybór tekstów, red. W. Kubiński, R. Kalisz, E. Modrzejewska, Gdańsk 1998.

J.T. Kim, Confucianism and Korean Thoughts, Seoul 2000.

G. Lakoff, Woman, Fire and Dangerous Things, 1987.

D.G. Leathers, Komunikacja niewerbalna,Warszawa 2007.

T. Lisowski, Determinizm kulturowy a leksyka. Pięć powinności konfucjańskich a koreańskie nazwy stopni pokrewieństwa, w: Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich, red. J. Kemper-Warejko, E. Kaproń-Charzyńska, Toruń 2007.

M. Marcjanik, Polskie normy grzecznościowe na tle innych kultur, w: Grzeczność w komunikacji językowej, Warszawa 2007.

W. Miodunka, Kompetencja socjokulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego, w: Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego: stan obecny – programy nauczania – pomoce dydaktyczne, red. W. Miodunka, Kraków 2004.

H. Ogarek-Czoj, Religie Korei. Rys historyczny, Warszawa 1994.

L. Wylie, Beaux Gestem: A Guide to French Body Talk, New York 1977, s. VII, cyt. za: B. Morcinek, Gesty po polsku i po japońsku – komunikacja niewerbalna w procesie nauczania języka polskiego jako obcego, w: Studia Polonistyczne w Azji. 2007 International Conference, red. B. Kwon Cheong, Seoul 2007.

A. Załazińska, Schematy myśli wyrażane w gestach. Gesty metaforyczne obrazujące abstrakcyjne relacje i zasobypodmiotu mówiącego, Kraków 2001.

A. Załazińska, Niewerbalna struktura dialogu. W poszukiwaniu polskich wzorców narracyjnych i interakcyjnych zachowań komunikacyjnych, Kraków 2006.