Lingwizm w poezji współczesnej jako kategoria odbiorcza
PDF

Jak cytować

Skibski, K. (2009). Lingwizm w poezji współczesnej jako kategoria odbiorcza. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 15, 23–33. https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.2

Abstrakt

The article offers a proposal for the studies into a particular receptive disposition (derived from the phenomenon of Polish linguistic poetry) as a consequence of recognition of the special structure of a modern poem. The poetics of reception, rooted in theoretical tradition, when juxtaposed with reflection on the structure of verse and in connection with an epistemological value of a metaphor (as a notional construct) may motivate methodological (linguistic) considerations focused on language fundamentals for the reception of poetic texts.
Apart from the general presentation of the topic, the article also includes an analytical sample, which deals with the phenomenon of parallelism in modern poetry. This parallelism is an effect of ellipsis in the verse, created in close connection with the poem’s construction and the reader’s reception competence.
https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.2
PDF

Bibliografia

E. Balcerzan, Perspektywy „poetyki odbioru”, w: Problemy socjologii literatury, red. J. Sławiński, Wrocław 1971.

M. Dłuska,Skrzydła poezji polskiej i współczesny nasz antywiersz, w: Studia z historii i teorii wersyfikacji polskiej, t. 2, Warszawa 1978.

M. Dłuska, Wiersz, w: eadem, Odmiany i dzieje języka polskiego. Prace wybrane, t. 1, Kraków 2001.

J. Ekier, wczoraj, w: idem, podczas ciebie, Kraków 1999.

J. Ficowski, Rdzewieją jałowce, w: idem, Pantareja, Kraków 2006.

A. Grabowski, Wiersz. Forma i sens, Kraków 1999.

A. Kulawik, Wersologia. Studium wiersza, metru i kompozycji wersyfikacyjnej, Kraków 1999.

L. Pszczołowska, Wiersz nieregularny, Wrocław 1987.

T. Kunz, Strategie negatywne w poezji Tadeusza Różewicza. Od poetyki tekstu do poetyki lektury, Kraków 2005.

W. Sadowski, Wiersz wolny jako tekst graficzny, Kraków 2004; D. Urbańska, Wiersz wolny. Próba charakterystyki systemowej, Warszawa 1995.

K. Skibski, Elipsy wersowe w poezji współczesnej – propozycja kategorii, w: Z zagadnień frazeologii, stylistyki i kultury języka, red. S. Bąba, P. Fliciński, Poznań 2006.

K. Skibski, Metaforyzacja a semantyczna potencja wiersza wolnego, „Literaturoznawstwo” 2007, nr 1.

K. Skibski, Antropologia wierszem. Język poetycki Ewy Lipskiej, Poznań 2008.

E. Tkaczyszyn-Dycki, CXVI. Bezczynność, w: idem, Przewodnik dla ludzi bezdomnych niezależnie od miejsca zamieszkania, Legnica 2000.