Jan Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, ss. 214
PDF

Jak cytować

Łapa, R. (2009). Jan Grzenia, Komunikacja językowa w Internecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, ss. 214. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 15, 269–274. https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.15
https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.15
PDF