Magdalena Pastuchowa, Ukryte dziedzictwo. Ślady dawnej leksyki w słownictwie współczesnej polszczyzny, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, ss. 170
PDF

Jak cytować

Walczak, B. (2009). Magdalena Pastuchowa, Ukryte dziedzictwo. Ślady dawnej leksyki w słownictwie współczesnej polszczyzny, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008, ss. 170. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 15, 279–282. https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.17
https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.17
PDF