Jolanta Sławek, Czytelnik uwolniony? Perswazja w informacji prasowej, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2007, ss. 160
PDF

Jak cytować

Szymborska, M. (2009). Jolanta Sławek, Czytelnik uwolniony? Perswazja w informacji prasowej, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2007, ss. 160. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 15, 283–287. https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.18
https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.18
PDF

Bibliografia

Z. Bauer, Gatunki dziennikarskie, w: Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2000.

J. Bralczyk, O języku polskiej propagandy politycznej lat siedemdziesiątych, Uppsala 1987.

J. Fras, Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 1999.

R. Grzegorczykowa, Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy, w: Funkcje języka i wypowiedzi, red. R. Grzegorczykowa, J. Bartmiński, Wrocław 1991, Język a Kultura, t. 4.

E. Laskowska, Lingwista wobec zjawiska manipulacji językowej, w: Mechanizmy perswazji i manipulacji. Zagadnienie ogólne, red. G. Habrajska, Łask 2007.

M. Tokarz, Argumentacja. Perswazja. Manipulacja, Gdańsk 2006.

M. Tokarz, Ocena społeczna – teoria i wnioski praktyczne, Lingwista wobec zjawiska manipulacji językowej, w: Mechanizmy perswazji i manipulacji. Zagadnienie ogólne, red. G. Habrajska, Łask 2007.

J. Warchala, Horyzonty manipulacji: perswazja, manipulacja, interpretacja, w: Manipulacja w języku, red. P. Krzyżanowski, P. Nowak, Lublin 2004.