Jolanta Sławek, Czytelnik uwolniony? Perswazja w informacji prasowej, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2007, ss. 160

Main Article Content

Marta Szymborska

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szymborska, M. (2009). Jolanta Sławek, Czytelnik uwolniony? Perswazja w informacji prasowej, Wydawnictwo „Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2007, ss. 160. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 15, 283-287. https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.18
Dział
Recenzje i artykuły recenzyjne

Bibliografia

  1. Z. Bauer, Gatunki dziennikarskie, w: Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2000.
  2. J. Bralczyk, O języku polskiej propagandy politycznej lat siedemdziesiątych, Uppsala 1987.
  3. J. Fras, Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 1999.
  4. R. Grzegorczykowa, Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy, w: Funkcje języka i wypowiedzi, red. R. Grzegorczykowa, J. Bartmiński, Wrocław 1991, Język a Kultura, t. 4.
  5. E. Laskowska, Lingwista wobec zjawiska manipulacji językowej, w: Mechanizmy perswazji i manipulacji. Zagadnienie ogólne, red. G. Habrajska, Łask 2007.
  6. M. Tokarz, Argumentacja. Perswazja. Manipulacja, Gdańsk 2006.
  7. M. Tokarz, Ocena społeczna – teoria i wnioski praktyczne, Lingwista wobec zjawiska manipulacji językowej, w: Mechanizmy perswazji i manipulacji. Zagadnienie ogólne, red. G. Habrajska, Łask 2007.
  8. J. Warchala, Horyzonty manipulacji: perswazja, manipulacja, interpretacja, w: Manipulacja w języku, red. P. Krzyżanowski, P. Nowak, Lublin 2004.