Ewa Woźniak, Ofiary i krzywdziciele. Studium postaci w przedtrydenckim piśmiennictwie pasyjnym. Analiza językoznawcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, ss. 328

Main Article Content

Bogdan Walczak

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Walczak, B. (2009). Ewa Woźniak, Ofiary i krzywdziciele. Studium postaci w przedtrydenckim piśmiennictwie pasyjnym. Analiza językoznawcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, ss. 328. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 15, 289-292. https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.19
Dział
Recenzje i artykuły recenzyjne