Konferencja naukowa z okazji VIII Dnia Papieskiego
PDF

Jak cytować

Wiatrowski, P. (2009). Konferencja naukowa z okazji VIII Dnia Papieskiego. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 15, 293–295. https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.20
https://doi.org/10.14746/pspsj.2009.15.20
PDF

Bibliografia

Poznańskie Spotkania Językoznawcze,t. XVI, red. Z. Krążyńska, Z. Zagórski, Poznań 2007.

Poznańskie Spotkania Językoznawcze,t. XVII: Jan Paweł II – Obrońca godności człowieka. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej z okazji VII Dnia Papieskiego, red. M. Rybka, Poznań 2008.