O języku publikacji Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego („Homek” i druki ulotne)

Main Article Content

Agnieszka Kula
Monika Grzelka

Abstrakt

The text has been devoted to the analysis of the publications of the Movement of Alternative Society (Pol. Ruch Społeczeństwa Alternatywnego, RSA), a group gathering people with neo-anarchist views, originally jointly creating underground Solidarity movement, and later operating independently. The adopted research perspective—primarily pragmatic and stylistic—enabled scholars to distinguish and describe several features of the analysed magazines of the second circulation: the magazine Homek (at the beginning published as a biweekly, then as a monthly and finally published erratically) and ephemeral prints constituting an important tool of the Movement’s (RSA) operation.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kula, A., & Grzelka, M. (2014). O języku publikacji Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego („Homek” i druki ulotne). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 21(2), 25-39. https://doi.org/10.14746/pspsj.2014.21.2.2
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogramy autorów

Agnieszka Kula, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Agnieszka Kula – Zakład Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zainteresowania naukowe: stylistyka i pragmatyka współczesnego przekazu medialnego, pogranicza językoznawstwa i medioznawstwa.

Monika Grzelka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr Monika Grzelka – Zakład Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zainteresowania naukowe: język mediów (zwłaszcza analiza stylistyczna i pragmatyczna współczesnych przekazów medialnych), polski dyskurs intelektualny.

Bibliografia

  1. Barańczak S., Słowo – perswazja – kultura masowa, „Twórczość”, nr 7.
  2. Bralczyk J., O języku polskiej propagandy politycznej lat siedemdziesiątych, Uppsala 1987.
  3. Grybosiowa A., Cudzysłów jako wyznacznik języka w prasie, [w:] A. Grybosiowa, Język wtopiony w rzeczywistość, Katowice 2003.
  4. Kamińska-Szmaj I., Propaganda, perswazja, manipulacja – próba uporządkowania pojęć, [w:] Manipulacja w języku, pod red. P. Krzyżanowskiego, P. Nowaka, Lublin 2004.
  5. Lubaś W., Polskie gadanie. Podstawowe cechy i funkcje potocznej odmiany polszczyzny, Opole 2003.
  6. Nowak P., SWOI i OBCY w językowym obrazie świata, Lublin 2002.
  7. Wąsowicz J., Niezależny ruch młodzieżowy w Gdańsku w latach 1981-1989, Gdańsk 2012.
  8. Woźny A., Odtąd już nic nigdy nie będzie tak samo. Media, kryzysy, eventy… i peryferie, Wrocław 2013.