Obraz kobiet w przysłowiach polskich i koreańskich

Main Article Content

Yoon Kyo Choi

Abstrakt

During my research I found many similarities related to women’s image retained in proverbs of both nations, but also some differences. There are common characteristics conditioned by the similarities of women’s position and role in the Korean and Polish history. For example, women were, in both cultures, the inferior sex, illogical beings, the objects subordinated culturally and legally to men, the creatures prone to betrayal, chatty, clever, sly, mischievous, vain, extravagant and quarrelsome. Despite the apparent misogyny, the proverbs—both Korean and Polish—acknowledge in various aspects, the existence of women, who are better and nobler than men, also signal significant influence of women upon men. In addition, the authors of proverbs appreciate such positive qualities of women as feminine goodness, gentleness, economy, being a good companion of life for a man, etc. In contrast, clear differences between the image of women in the Korean and Polish proverbs are related to the fact that in the Polish proverbs the dominant image of women is the image of a person who is clever, often associated with the devil, which in the Korean proverbs does not occur at all. Another significant difference between the Korean and the Polish proverbs consists in the presentation of a tragic fate of women who, in the former Korea depended absolutely on men, believing in many superstitions associated with women.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Choi, Y. K. (2014). Obraz kobiet w przysłowiach polskich i koreańskich. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 21(2), 137-154. https://doi.org/10.14746/pspsj.2014.21.2.9
Dział
Junioraty
Biogram autora

Yoon Kyo Choi, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

mgr Yoon Kyo Choi – absolwentka studiów magisterskich na kierunku filologia polska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zainteresowania badawcze: obraz kobiety w przysłowiach polskich i koreań­skich, symbole kulturowe, onomastyka.

Bibliografia

 1. Adamiak E., Milcząca obecność. O roli kobiety w Kościele, Warszawa 1999.
 2. Anusiewicz J., Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wrocław 1995.
 3. Anusiewicz J., Kulturowa teoria języka. Zarys problematyki, [w:] Język a kultura, pod red. J. Anusiewicza i J. Bartmińskiego, t. 1, Wrocław 1991, s. 17-30.
 4. Bartmiński J., Etnolingwistyka, lingwistyka kulturowa, lingwistyka antropologiczna?, [w:] Język a kultura, pod red. J. Anusiewicza i J. Bartmińskiego, t. 20, Wrocław 2008, s. 15-33.
 5. Bartmiński J., Konwersatorium „Język a kultura”. Projekt programu, [w:] Język a kultura, pod red. J. Anusiewicza i J. Bartmińskiego, t. 1, op. cit., s. 9-16
 6. Bogucka M., Gorsza płeć, Warszawa 2005.
 7. Buczkowski A., Czy potrafimy się zrozumieć – język kobiety i język mężczyzny, [w:] Humanistyka i płeć III, Publiczna przestrzeń kobiet: obrazy dawne i nowe, pod red.
 8. E. Pakszys i W. Hellera, Poznań 1999, s. 197-220.
 9. Eisenberg J., Kobieta w czasach Biblii, tłum. I. Badowska, Gdańsk 1996.
 10. Fabiani B., Warszawski dwór Ludwiki Marii, Warszawa 1976.
 11. Jędrzejko E., Kobieta w przysłowiach, aforyzmach i anegdotach polskich. Konotacje
 12. i stereotypy, [w:] Język a kultura. Płeć w języku i kulturze, pod red. J. Anusiewicza
 13. i K. Handke, t. 9, Wrocław 1994, s. 159-172.
 14. Habrajska G., Obraz kobiety w Biblii, [w:] Język a kultura. Płeć w języku i kulturze, pod red. J. Anusiewicza i K. Handke, t. 9, Wrocław 1994, s. 45-74.
 15. Im J., Hanguk hanjaeo sokdam sajeon (Słownik przysłów koreańsko-chińskich), Seul 2001.
 16. Karwatowska M., Szpyra-Kozłowska J., Lingwistyka płci […], Lublin 2010.
 17. Kobieta w nowym wieku, pod red. J. Bolewskiego, Kraków 2001.
 18. Krzyżanowski J., Mądrej głowie dość dwie słowie.[…], t. I-II, Warszawa 1958-1960.
 19. Le Goff J., Kultura średniowiecznej Europy, tłum. H. Szumańska-Grossowa, Warszawa 1970.
 20. Libiszowska Z., Żona dwóch Wazów, Warszawa 1963.
 21. Lim H., Hanguksahoe byeonhwawa yangseongpyeongdeungsahoe mosaek (Zmiany społeczeństwa koreańskiego i dążenie do równości płci), [w:] Jesibohoe Yeoseongjugan ginyeom jeongchaek seminar (XV. Seminarium polityczne z okazji tygodnia kobiet), Seul 2010, s. 3-31.
 22. Lisowski T., Yeoucheoreom gyohwalhan czyli chytry jak lis. Kilka uwag o genezie polskich i koreańskich frazeologizmów, [w:] Studia nad polszczyzną współczesną
 23. i historyczną. Prace dedykowane prof. S. Bąbie w 65-lecie urodzin, pod red.
 24. J. Liberka, Poznań 2004 „Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych. Seria Językoznawcza”, nr 23, s. 189-196.
 25. Łobodzińska R., Jaka jest kobieta w języku polskim, [w:] Język a kultura. Płeć
 26. w języku i kulturze, t. 9, Wrocław 1994, s. 181-186.
 27. Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, pod red.
 28. J. Krzyżanowskiego, t. I-IV, Warszawa 1969-1978.
 29. Obara J., Kategoria ducha językowego w poglądach niektórych niemieckich i polskich myślicieli XIX i XX wieku, [w:] Język a kultura, pod red. J. Anusiewicza i J. Bartmińskiego, t. 1, Wrocław 1991, s. 83-106.
 30. Ogarek-Czoj H., Religie Korei. Rys historyczny, Warszawa 1994.
 31. Oh K. G., Uczuciehan jako wartość estetyczno-moralna w kulturze i literaturze narodu koreańskiego, Poznań 2013.
 32. Peisert M., „On” i „ona” we współczesnej polszczyźnie potocznej, [w:] Język
 33. a kultura. Płeć w języku i kulturze, t. 9, Wrocław 1994, s. 97-108.
 34. Penn S., Podziemie kobiet, tłum. H. Jankowska, Warszawa 2003.
 35. Pilaszek M., Procesy czarownic w Polsce w XVI-XVIII w. Nowe aspekty. Uwagi na marginesie pracy B. Baranowskiego, [w:] Odrodzenie i Reformacja w Polsce, t. 42, 1998, s. 83-87.
 36. Pilaszek M., Litewskie procesy czarownic w XVI-XVIII w., [w:] Odrodzenie i Reformacja w Polsce, t. 46, 2002, s. 7-35.
 37. Roux J. P., Kobieta w historii i micie, tłum. B. Szczepańska, Warszawa 2010.
 38. Salmonowicz S., Procesy o czary w Polsce. Próba rozważań modelowych, [w:] Prawo wczoraj i dziś, red. G. Bałtruszajtis, Warszawa 2000, s. 303-321.
 39. Siemieński T., Problematyka relacji między językiem a kulturą w pracach językoznawców amerykańskich, [w:] Język a kultura, pod red. J. Anusiewicza i J. Bartmińskiego, t. 1, Wrocław 1991, s. 73-82.
 40. Song J., Yeoseongsokdamsajeon (Słownik przysłów o kobiecie), Seul 1998.
 41. Świat kobiety. Świat mężczyzny, pod red. L. Szaraniec, Katowice 2007.
 42. Tokarski R., Językowy obraz świata w metaforach potocznych, [w:] Językowy obraz świata, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 1999, s. 65-82.
 43. Wijacka J., Procesy o czary w regionie świętokrzyskim w XVII-XVIII w., [w:]
 44. Z przeszłości regionu świętokrzyskiego od XVI do XX wieku, pod red. J. Wijaczki, Kielce 2003, s. 37-72.
 45. www.krm.or.kr.
 46. http://k.daum.net 2006-04-06 16:51.
 47. http://blog.daum.net/00knowledge/7860539 2012.03.28 10:38.
 48. www.koreanhistory.or.kr.
 49. www.womenshistory.re.kr.
 50. http://cafe.daum.net/whokwang.
 51. http://contents.archives.go.kr.