Fluo, antracyt i rozlana benzyna, czyli o nazwach kolorów w polskiej współczesnej prasie kobiecej

Main Article Content

Anna Kaczmarek

Abstrakt

This article discusses ways to create and use colour names in Polish contemporary women’s magazines. Among these processes we can mention: enrichment of the texts in the press with original non-basic colour names, creating adjectives from nouns whose referents are characterized by a particular colour and the creation of derivatives that are nouns from adjectives. Additionally, attention is also drawn to the persuasive elements such as personification, the terms associated with synesthesia and the process of borrowing names from English. These colour names can be classified into thematic fields related to fashionable clothing, beauty and everyday life, although the extensions of thematic designates, from which the names of colours were created, are much wider.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kaczmarek, A. (2014). Fluo, antracyt i rozlana benzyna, czyli o nazwach kolorów w polskiej współczesnej prasie kobiecej. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 21(2), 155-166. https://doi.org/10.14746/pspsj.2014.21.2.10
Dział
Junioraty
Biogram autora

Anna Kaczmarek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

mgr Anna Kaczmarek – absolwentka studiów magisterskich na kierunku filologia polska, doktorantka w Zakładzie Frazeologii i Kultury Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; zainteresowania naukowe: moda językowa, amerykanizacja polszczyzny, współczesna polska prasa kobieca, polski serial obyczajowy, kształtowanie się nowych profesjolektów w polszczyźnie.

Bibliografia

  1. Gage J,, Kolor i znaczenie, Kraków 2010.
  2. Rejakowa B., Kulturowe aspekty języka mody, Lublin 2010.
  3. Tokarski R., Semantyka barw we współczesnej polszczyźnie, Lublin 2004.
  4. Wojtczuk K., Kreatywność językowa kobiet w zakresie nazw kolorów na przykładzie tekstów współczesnej polskiej prasy kobiecej, w: Socjolingwistyczne aspekty funkcjonowania języka, Siedlce 2000.