Funkcja słownictwa medycznego w twórczości Stefana Żeromskiego (uwagi wstępne)

Main Article Content

Lucyna Agnieszka Jankowiak

Abstrakt

Stefan Żeromski was an expert in medical vocabulary. This was a result of his interest in medicine. He used medical vocabulary in his output in its basic function, that is in order to characterize the health of his characters, and in a secondary function. The secondary function involved using medical vocabulary (not only Polish) to describe various phenomena and situations. Among others, he used it to describe the emotional situations of characters; their behaviour and actions, social and political situation, as well as nature, space, objects, literature and art.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Jankowiak, L. A. (2015). Funkcja słownictwa medycznego w twórczości Stefana Żeromskiego (uwagi wstępne). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 22(2), 37-53. https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.2.2
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogram autora

Lucyna Agnieszka Jankowiak, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

dr Lucyna Agnieszka Jankowiak – Instytut Slawistyki PAN Warszawa; zainteresowania naukowe: historia języka polskiego, zwłaszcza słownictwa (geneza zasobu leksykalnego polszczyzny, słownictwo Stefana Falimirza, Bartłomieja z Bydgoszczy, Stefana Żeromskiego; początki kształtowania się stylu naukowego oraz terminologii naukowej, zwłaszcza medycznej).

Bibliografia

 1. Handke Kwiryna (2007), Słownictwo pism Stefana Żeromskiego. Tom wstępny, Universitas, Kraków.
 2. Kida Jan (1990), Słownictwo obce w twórczości Stefana Żeromskiego, Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego, Rzeszów.
 3. Kida Jan (1992), Cytowane wyrazy obce w twórczości Stefana Żeromskiego, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Rzeszowie, Rzeszów.
 4. Kida Jan (2000), Łacińskie słownictwo w „Dziennikach” Stefana Żeromskiego, „Prace Filologiczne”, t. XLV, s. 259–266.
 5. Linkier Tadeusz (2006), O lekarzach i chorobach u Żeromskiego, w: Sposoby leczenia dawniej i dziś w świetle LITERATURY i MEDYCYNY, cz. 3, red. Eugenia Łoch, Grzegorz Wallner, Wydawnictwo Wojciech Olech, Lublin, s. 65–85.
 6. Majewska Małgorzata Ewa (2001), Porównania w „Urodzie życia” Stefana Żeromskiego, „Prace Filologiczne”, t. XLVI, s. 425–441.
 7. Majewska Małgorzata Ewa (2002), Porównania w „Urodzie życia” Stefana Żeromskiego, cz. 2, „Prace Filologiczne”, t. XLVII, s. 233–271.
 8. Majewska Małgorzata Ewa (2004), Porównania w „Urodzie życia” Stefana Żeromskiego (materiał badawczy z objaśnieniami), „Prace Filologiczne”, t. XLIX, s. 317–346.
 9. Miłek Ireneusz (1977), Kilka uwag o słowotwórstwie w „Popiołach” S. Żeromskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Językoznawcze”, z. 4, s. 107–114.
 10. Żeromski Stefan (1947–1956), Pisma, t. 1–23 i 26, Czytelnik, Warszawa.
 11. Żeromski Stefan (1953–1956), Dzienniki, t. 1–3, Czytelnik, Warszawa.
 12. Żeromski Stefan (2001–2006), Pisma zebrane, t. 34–37: Listy, Czytelnik, Warszawa.