Funkcja słownictwa medycznego w twórczości Stefana Żeromskiego (uwagi wstępne)
PDF

Słowa kluczowe

Polish language
Stefan Żeromski’s idiolect
Polish medical terminology

Jak cytować

Jankowiak, L. A. (2015). Funkcja słownictwa medycznego w twórczości Stefana Żeromskiego (uwagi wstępne). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 22(2), 37–53. https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.2.2

Abstrakt

Stefan Żeromski was an expert in medical vocabulary. This was a result of his interest in medicine. He used medical vocabulary in his output in its basic function, that is in order to characterize the health of his characters, and in a secondary function. The secondary function involved using medical vocabulary (not only Polish) to describe various phenomena and situations. Among others, he used it to describe the emotional situations of characters; their behaviour and actions, social and political situation, as well as nature, space, objects, literature and art.
https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.2.2
PDF

Bibliografia

Handke Kwiryna (2007), Słownictwo pism Stefana Żeromskiego. Tom wstępny, Universitas, Kraków.

Kida Jan (1990), Słownictwo obce w twórczości Stefana Żeromskiego, Centrum Doskonalenia Nauczycieli im. Wł. Spasowskiego, Rzeszów.

Kida Jan (1992), Cytowane wyrazy obce w twórczości Stefana Żeromskiego, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Rzeszowie, Rzeszów.

Kida Jan (2000), Łacińskie słownictwo w „Dziennikach” Stefana Żeromskiego, „Prace Filologiczne”, t. XLV, s. 259–266.

Linkier Tadeusz (2006), O lekarzach i chorobach u Żeromskiego, w: Sposoby leczenia dawniej i dziś w świetle LITERATURY i MEDYCYNY, cz. 3, red. Eugenia Łoch, Grzegorz Wallner, Wydawnictwo Wojciech Olech, Lublin, s. 65–85.

Majewska Małgorzata Ewa (2001), Porównania w „Urodzie życia” Stefana Żeromskiego, „Prace Filologiczne”, t. XLVI, s. 425–441.

Majewska Małgorzata Ewa (2002), Porównania w „Urodzie życia” Stefana Żeromskiego, cz. 2, „Prace Filologiczne”, t. XLVII, s. 233–271.

Majewska Małgorzata Ewa (2004), Porównania w „Urodzie życia” Stefana Żeromskiego (materiał badawczy z objaśnieniami), „Prace Filologiczne”, t. XLIX, s. 317–346.

Miłek Ireneusz (1977), Kilka uwag o słowotwórstwie w „Popiołach” S. Żeromskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Językoznawcze”, z. 4, s. 107–114.

Żeromski Stefan (1947–1956), Pisma, t. 1–23 i 26, Czytelnik, Warszawa.

Żeromski Stefan (1953–1956), Dzienniki, t. 1–3, Czytelnik, Warszawa.

Żeromski Stefan (2001–2006), Pisma zebrane, t. 34–37: Listy, Czytelnik, Warszawa.