Wpływ wad zgryzu na zaburzenia artykulacji

Main Article Content

Patrycja Lisiecka
Dagmara Piątkowska

Abstrakt

This article presents a review of the research conducted to date into the coexistence of malocclusions and phonation disorders, as well as the results of research conducted by the authors of the article. It is an attempt at providing answers to the following questions: are phonation disorders related to specific malocclusions, what specific phonation disorders accompany specific occlusal problems, does a single problem condition another occlusal problem?

Detailed study of this subject will provide a concise compilation of knowledge for experts in many areas, including speech-language pathology, orthodontics, paediatrics, otolaryngology and phoniatrics. The article presents a specific approach to occlusion, namely from the speech-language pathology point of view. The authors have associated phonation disorders with specific malocclusions.

Numerous clinical trials are necessary to investigate this phenomenon, to research the above mentioned dependence and identifying the relations between malocclusions and phonation disorders. The article presents the results of the research carried out by the authors together with results of surveys undertaken by professionals dealing with the impact of malocclusions on phonation disorders over the years.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Lisiecka, P., & Piątkowska, D. (2015). Wpływ wad zgryzu na zaburzenia artykulacji. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 22(2), 89-101. https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.2.5
Dział
Studia nad polszczyzną współczesną i historyczną
Biogramy autorów

Patrycja Lisiecka, Gimnazjum nr 20 w Gdańsku

mgr Patrycja Lisiecka – Gimnazjum nr 20 w Gdańsku; zainteresowania naukowe: kształtowanie się języka dziecka, zaburzenia artykulacji, wady zgryzu, specyficzne zaburzenie językowe SLI, opóźniony rozwój mowy, kompetencje komunikacyjne osób niepełnosprawnych intelektualnie, profilaktyka logopedyczna.

Dagmara Piątkowska, PSOUU KOŁO w Świdnicy Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy

mgr Dagmara Piątkowska – PSOUU KOŁO w Świdnicy Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy; zainteresowania naukowe: rozwój mowy, zaburzenia artykulacyjne, wady zgryzu i zaburzenia w budowie anatomicznej aparatu artykulacyjnego, kompetencje komunikacyjne osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Bibliografia

  1. Karłowska Irena, red. (2008), Zarys współczesnej ortodoncji. Podręcznik dla studentów i lekarzy dentystów, Wydawnictwo Lekarskie PWZL, Warszawa.
  2. Konopska Lilianna (2002a), Jakość realizacji polskich fonemów dentalnych u osób z wadą zgryzu, „Logopedia”, t. 30, s. 105–114.
  3. Konopska Lilianna (2002b), Jakość wymowy osób z wadą zgryzu, „Logopedia”, t. 31, s. 157–199.
  4. Konopska Lilianna (2006), Wymowa osób z wadą zgryzu, Madia Druk, Szczecin.
  5. Rokitiańska Mirosława (2004), Podstawy ortodoncji dla logopedów, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
  6. Sękowska-Grudziąż Justyna (2008), Współzależność wad wymowy i wad zgryzu. Badanie własne w grupie dzieci 7-8 letnich, „Logopeda”, nr 6, s. 7–31, http://www.logopeda.org.pl/resources/pliki/69_logopeda___nr_6.pdf, [dostęp: 1 marca 2015].