O tkaniu z cytatów (Elżbieta Biardzka, Przytoczenia w prasie codziennej, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask 2014, ss. 203)
PDF

Jak cytować

Grzelka, M. (2015). O tkaniu z cytatów (Elżbieta Biardzka, Przytoczenia w prasie codziennej, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask 2014, ss. 203). Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 22(2), 201–206. https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.2.11
https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.2.11
PDF