Agnieszka Kampka, Debata publiczna. Zmiany społecznych norm komunikacji, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2014, ss. 234
PDF

Jak cytować

Kula, A. (2015). Agnieszka Kampka, Debata publiczna. Zmiany społecznych norm komunikacji, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2014, ss. 234. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 22(2), 213–218. https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.2.13
https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.2.13
PDF

Bibliografia

Głowiński Michał (2011), Realia, dyskursy, portrety. Studia i szkice, Universitas, Kraków.

Kampka Agnieszka (2014), Debata publiczna. Zmiany społecznych norm komunikacji, Oficyna Wydawnicza, Warszawa.