Agnieszka Kampka, Debata publiczna. Zmiany społecznych norm komunikacji, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2014, ss. 234

Main Article Content

Agnieszka Kula

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kula, A. (2015). Agnieszka Kampka, Debata publiczna. Zmiany społecznych norm komunikacji, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2014, ss. 234. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 22(2), 213-218. https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.2.13
Dział
Recenzje i artykuły recenzyjne

Referencje

  1. Głowiński Michał (2011), Realia, dyskursy, portrety. Studia i szkice, Universitas, Kraków.
  2. Kampka Agnieszka (2014), Debata publiczna. Zmiany społecznych norm komunikacji, Oficyna Wydawnicza, Warszawa.