Kinga Tutak, O dedykacjach w drukach polskich XVI i XVII w. (grafia i interpunkcja), Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, ss. 194
PDF

Jak cytować

Walczak, B. (2015). Kinga Tutak, O dedykacjach w drukach polskich XVI i XVII w. (grafia i interpunkcja), Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, ss. 194. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 22(2), 219–222. https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.2.14
https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.2.14
PDF

Bibliografia

Kuźmicki Marcin, Osiewicz Marek, red. (2010), Dokument pisany w badaniach historyka języka polskiego. Z badań nad grafią i fonetyką historycznej polszczyzny, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra–Poznań.

Lisowski Tomasz (2001), Grafia druków polskich z 1521 i 1522 roku. Problemy wariantywności i normalizacji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

Osiewicz Marek (2013), Wariantywność graficzna „Ksiąg o gospodarstwie” Piotra Krescentyna z 1549 roku: studium przypadku, Rys, Poznań.

Tutak Kinga (2013), O dedykacjach polskich XVI i XVII w. (grafia i interpunkcja), Księgarnia Akademicka, Kraków.