Kinga Tutak, O dedykacjach w drukach polskich XVI i XVII w. (grafia i interpunkcja), Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, ss. 194

Main Article Content

Bogdan Walczak

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Dział
Recenzje i artykuły recenzyjne

Bibliografia

  1. Kuźmicki Marcin, Osiewicz Marek, red. (2010), Dokument pisany w badaniach historyka języka polskiego. Z badań nad grafią i fonetyką historycznej polszczyzny, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra–Poznań.
  2. Lisowski Tomasz (2001), Grafia druków polskich z 1521 i 1522 roku. Problemy wariantywności i normalizacji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
  3. Osiewicz Marek (2013), Wariantywność graficzna „Ksiąg o gospodarstwie” Piotra Krescentyna z 1549 roku: studium przypadku, Rys, Poznań.
  4. Tutak Kinga (2013), O dedykacjach polskich XVI i XVII w. (grafia i interpunkcja), Księgarnia Akademicka, Kraków.