Prezentacja polonistyki na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy
PDF

Jak cytować

Olchowa, G. (2015). Prezentacja polonistyki na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 22(2), 225–230. https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.2.15
https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.2.15
PDF

Bibliografia

Račáková Anita, red. (2008), 10 rokov polonistiky na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta humanitných vied., Banská Bystrica.