William Butler Yeats i Wielkanoc 1916, czyli wypisy z wysokiego modernizmu
PDF

Słowa kluczowe

William Butler Yeats
The Easter Rising (1916)
English-language modernism
literary criticism

Jak cytować

Pietrzak, W. (2014). William Butler Yeats i Wielkanoc 1916, czyli wypisy z wysokiego modernizmu. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (24), 157–170. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/1156

Abstrakt

The article proposes to read the poem by William Butler Yeats Easter 1916 in order to trace its relationships with the poetics of High Modernismrepresented by Ezra Pound, Thomas Staerns Eliot and James Joyce.During the analysis not only the historical and literary background ofthe poem is presented but also the relationship between the poet’s imaginationand the realities around him. Easter 1916 is regarded as one ofthe greatest works of modernist poetry.

PDF

Bibliografia

Blake W., Zaślubiny Nieba i Piekła, w: idem, Wieczna Ewangelia. Wybór pism, przeł. i red. M. Fostowicz, Wrocław 1998.

Brown T., Modernism and Revolution: Reading Yeats’s ‘Easter 1916’, w: idem, The Literature of Ireland: Criticism and Culture, Cambridge 2010, s. 52.

Brown T., The Life of W.B. Yeats: a Critical Biography, Oxford 2001.

Bush R., Yeats and Modernism, w: Yeats: An Annual of Critical and Textual Studies, red. R.J. Finneran, New York 1995, s. 21–29.

Eliot T.S., Ziemia Jałowa, w: idem, W Moim początku jest mój kres, przeł. A. Pomorski, Warszawa 2007, s. 55.

Foster R.F., W.B. Yeats: A Life. II. The Arch-Poet, Oxford 2005.

Jeffares A.N., W.B. Yeats: Man and Poet, New York 1966.

Joyce J., Zmarli, w: idem, Dublińczycy, przeł. Z. Batko, Kraków 2005, s. 158–161.

Kermode F., The Romantic Image, London 1957.

Kiberd D., Inventing Ireland, Boston 1997W. Blake, The Echoing Green, w: Poems and Prophecies, red. M. Plowman, London 1976, s. 9.

Levitas B., War, 1914–1923, w: W.B. Yeats in Context, red. D. Holdeman, Cambridge 2010, s. 48.

McCartney D., Od Parnella do Pearse’a, w: Historia Irlandii, red. T.W. Moody, F.X. Martin, przeł. M. Goraj-Bryll i E. Bryll, Poznań 1998, s. 304.

O’Beirne Ranelagh J., Historia Irlandii, przeł. K. Baczyńska-Chojnacka, P. Chojnacki, Warszawa–Gdańsk 2003.

Perloff M., ‘Easter 1916’: Yeats’s First Word War Poem, w: The Oxford Handbook of British and Irish War Poetry, red. T. Kindall, Oxford 2009, s. 235.

Pound E., Hugh Selwyn Mauberley, w: idem, Wiersze, poematy i pieśni, przeł. L. Engelking, Wrocław 2012, s. 71.

T.S. Eliot, Pieśń miłosna J. Alfreda Prufrocka, w: idem, W moim początku jest mój kres, przeł. A. Pomorski, Warszawa 2007, s . 8–9.

The Collected Letters of W.B. Yeats. Volume III: 1901–1904, red. J. Kelly, R. Schuchard, Oxford 1994.

The Collected Letters of W.B Yeats. Volume IV: 1905–1907, red. J. Kelly, R. Schuchard, Oxford 2005.

The Gonne – Yeats Letters 1893–1938, red. A. MacBride White, A.N. Jeffaresa, New York 1993.

The Letters of W.B. Yeats, red. A. Wade, London 1954.

W.B. Yeats, Michael Robartes and the Dancer. Manuscript Materials, red. T. Parkinson, A. Brannen, Ithaca 1994.

Vendler H., Technique in the Earlier Poems of Yeats, w: Yeats Annual 8.

Yeats W.B., Memoirs, red. D. Donoghue, London 1972.

Yeats W.B., On a Political Prisoner, w: The Collected Poems of W.B. Yeats, New York 1994, s. 184.

Yeats W.B., Wiersze wybrane, red. W. Rulewicz, Wrocław–Warszawa–Kraków 1997.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.