Horyzont kresu. Glosy do Drugiego przyjścia Williama Butlera Yeatsa
PDF

Słowa kluczowe

poetry of the 19th and 20th centuries
Irish poetry
W.B. Yeats
literature and the Bible

Jak cytować

Próchniak, P. (2014). Horyzont kresu. Glosy do Drugiego przyjścia Williama Butlera Yeatsa. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka, (24), 171–184. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsl/article/view/1158

Abstrakt

The outline presents a comprehensive interpretation of the poem The Second Coming by William Butler Yeats.
PDF

Bibliografia

Bloom H., Volume Introduction, w: Bloom’s Literary Themes: Rebirth and Renewal, red. H. Bloom, B. Hobby, New York 2009, s. XV.

Derrida J., Wiara i wiedza, przeł. P. Mrówczyński, w: J. Derrida, G. Vattimo et al., Religia. Seminarium na Capri prowadzone przez Jacquesa Derridę i Gianniego Vattimo, w którym udział wzięli Maurizio Ferraris, Hans-Georg Gadamer, Aldo Gargani, Eugenio Trias i Vincenzo Vitiello, przeł. M. Kowalska et al., Warszawa 1999.

Ellmann R., The Identity of Yeats, London 1964.

Gesché A., Chrystus, przeł. A. Kuryś, Poznań 2005.

Gutowski W., Pytania po drodze?, w: idem, Między inicjacją a nicością. Studia i szkice o literaturze modernizmu, Bydgoszcz 2013.

Keane P.J., Eternal Recurrence: The Permanent Relevance of William Butler Yeats’s „The Second Coming”, „Numéro Cinq Magazine” 2011, t. 2, nr 41.

Kermode F., Znaczenie końca, przeł. O. i W. Kubińscy, posłowie O. Kubińska, Gdańsk 2010.

Stallworthy J., Between the Lines.W.B. Yeats’s Poetry in the Making, Oxford 1963.

Wodziński C., Kairos. Konferencja w Todtnaubergu. Celan – Heidegger, Gdańsk 2010.

Yeats W.B., Drugie przyjście, przeł. S. Barańczak, w: idem, Poezje wybrane, wybrał J. Żuławski, oprac. E. Życieńska, wstęp W. Krajewska, Warszawa 1987.

Yeats W.B., The Collected Works, t. 1: The Poems, red. R.J. Finneran, New York 1997.

Autorzy

Autorzy tekstów przyjętych do publikacji w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” są zobowiązani do wypełnienia, podpisania i odesłania na adres redakcji umowy o udzielenie nieodpłatnej licencji do utworów, z zobowiązaniem do udzielania sublicencji CC.

Zgodnie z umową, autorzy tekstów opublikowanych w czasopiśmie „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” udzielają Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu niewyłącznej i nieodpłatnej licencji oraz zezwalają na użycie sublicencji Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Autorzy zachowują prawa do dalszego, swobodnego rozporządzania utworem.

Użytkownicy

Zainteresowani użytkownicy internetu uprawnieni są do korzystania z utworów opublikowanych od 2016 roku w „Poznańskich Studiach Polonistycznych. Serii Literackiej” pod następującymi warunkami:

  • uznanie autorstwa – obowiązek podania wraz z rozpowszechnionym utworem, informacji, o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, DOI) oraz samej licencji;
  • bez tworzenia utworów zależnych – utwór musi być zachowany w  oryginalnej postaci, nie można bez zgody twórcy rozpowszechniać np. tłumaczeń, opracowań.

Do wszystkich tekstów opublikowanych przed 2016 r. prawa autorskie są zastrzeżone.

Inne

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.